Inkluze

Kultura naplňování potenciálu

Diversity-equity-and-inclusion- GXO-Logistics

Rozmanitost, rovnost a inkluze

Ve společnosti GXO nejsou naše hodnoty jen slova na papíře –⁠ žijeme je každý den. Kromě našich závazků v oblasti rozmanitosti, rovnosti a inkluze jsme zavedli řadu iniciativ, které nám pomáhají tato přesvědčení uvádět do praxe.

Řídicí skupina pro rozmanitost, inkluzi a sounáležitost

Vedoucí pracovníci z celé společnosti GXO podporují naše poslání „podporovat rozmanitost, inkluzi a respekt v celé naší organizaci, být vzory a lídry a zároveň kolektivním katalyzátorem k pochopení a ocenění unikátnosti všech zaměstnanců GXO“.

Program inkluze

Program zahrnuje průběžné vzdělávání zaměstnanců a zvyšování povědomí o unikátních výzvách různých demografických skupin.

Dopad prostřednictvím kariérního postupu

Zavázali jsme se nabízet lidem s různým hendikepem uspokojivá pracovní místa a poskytovat jim školení. Náš závazek k začleňování osob se zdravotním postižením zahrnuje partnerství a společné projekty v oblasti náboru, inkluzivních politik na pracovišti, mentorů, podpory na pracovišti a rovných výhod.

Log'ins

Máme společný partnerský projekt s organizací Ares, která podporuje společenskou inkluzi ve Francii. V rámci programu se účastníci s různým postižením vzdělávají v logistických činnostech, například v obsluze vysokozdvižných vozíků a přípravy objednávek, a také v dovednostech, které účastníkům pomáhají uspět v klasickém pracovním prostředí. Program dále zajišťuje sociální podporu v oblasti bydlení a finanční pomoc.

WorkFit

Úzce spolupracujeme se společností WorkFit ve Velké Británii, abychom propojili naše týmy s osobami s Downovým syndromem. Prostřednictvím WorkFitu začalo v roce 2018 ve společnosti GXO pracovat šest mladých lidí s Downovým syndromem. Každý kolega má v týmu nejméně dva tzv. „buddies“ a je mu přidělen určený školitel. Školitel zůstává s dotyčným kolegou, dokud je to potřeba, a působí v rámci „buddy“ týmu.

Klíčové statistické údaje:

78%

našich zaměstnanců v USA v roce 2020 splnilo kritérium rozmanitosti na základě sebeurčení (původ, vojenští veteráni, osoby LGBTQ+ nebo osoby s hendikepem)

302

302: počet zaměstnanců ve Francii certifikovaných jako osoby se zdravotním hendikepem

Get the latest updates on
what’s new in logistics

Back-to-top