Naše hodnoty

Řídíme se našimi hodnotami

Values GXO LOgistics

Ve společnosti GXO jsme si vědomi, že naše pozice lídra v logistice obnáší to, že se staráme o své zákazníky i o sebe navzájem. Vše, co děláme, proto vychází z naší kultury založené na hodnotách.

Diversity-equity-and-inclusion- GXO-Logistics

Rozmanitost, rovnost a inkluze

Ve společnosti GXO nejsou naše hodnoty jen slova na papíře –⁠ žijeme je každý den. Kromě našich závazků v oblasti rozmanitosti, rovnosti a inkluze jsme zavedli řadu iniciativ, které nám pomáhají tato přesvědčení uvádět do praxe.

Dbát na bezpečí

Bezpečnost je pro nás na prvním místě. Naší povinností je navzájem se o sebe starat. Společně vytváříme bezpečná a příznivá pracoviště, kde se lidem daří a odkud se mohou vracet domů z práce stejně zdraví, jako tam přišli.

Chovat se inkluzivně

Ceníme si různých myšlenek, talentů, identit, původu a zkušeností jednotlivců a podporujeme inovace a úspěch. Budujeme kulturu sounáležitosti, která respektuje každého člena týmu a soustavně se snaží hledat způsoby, jak naplňovat jejich různé potřeby.

Mít dopad

Snažíme se mít pozitivní dopad na naše lidi, obchodní partnery i planetu. Děláme to tím, že nasloucháme a do zodpovědného a etického podnikání vkládáme mimořádné úsilí, abychom poskytovali environmentální, sociální a ekonomickou hodnotu.

Měnit pravidla hry

Nikdy nepřestáváme hledat odvážná a originální řešení náročných výzev. Neustále zvyšujeme laťku a díky vyspělým technologiím přinášíme řešení, která mění pravidla hry. Pomáháme našim zákazníkům v rozvoji s ohledem na dnešní, ale také zítřejší potřeby.

Doručit výsledky

Jsme orientovaní na dodání těch nejlepších výsledků. Den co den hledáme způsoby, jak zvýšit efektivitu, rychlost a celkový výkon. Rádi generujeme vynikající výsledky pro všechny zúčastněné strany.

Klíčové statistické údaje:

4x

Americké sklady mají v oblasti bezpečnosti 4× lepší výsledky ve srovnání s průměrem odvětví

Get the latest updates on
what’s new in logistics

Back-to-top