Naše odvětví

Potravinářství a výroba nápojů

Skladování a manipulace se zmrazeným, chlazeným a suchým zbožím zcela v souladu s předpisy.

Máme desítky let zkušeností s dodržováním velmi důležitých regulačních povinností při správě potravin a nápojů v našich skladech s řízenou teplotou a ve skladech s okolní teplotou. Naše technologie nám poskytují špičkovou viditelnost a pečlivou kontrolu s možností sledovat výrobky prostřednictvím správy zásob, distribuci objednávek, stahování z trhu, sledování kódů, míchání, balení a podpory výroby. Zjistěte, proč se společnost GXO řadí mezi vůbec nejlepší logistické společnosti v oblasti potravin a nápojů.

Specializace:

  • Mražené, chlazené a suché zboží 
  • Piva, vína a lihoviny
  • Nealkoholické nápoje
  • Výroba potravin
  • Maloobchod, potravinářské služby a HORECA

Případová studie

Nadnárodní potravinářský řetězec

Příležitost

Významný maloobchodní řetězec s potravinami, který má více než 1 400 prodejen v 57 zemích, hledal pro svůj dodavatelský řetězec strategického partnera, který by dokázal fungovat ve velkém měřítku a zároveň zachovat nákladovou efektivitu. Volba padla na společnost GXO kvůli prokazatelným zkušenostem s neustálým zlepšováním napříč nadnárodními trhy. Ve spolupráci s tímto zákazníkem jsme navrhli flexibilní distribuční síť, která snížila náklady a zlepšila dostupnost zásob v obchodech, přičemž byla schopna adaptovat se na růst.

Řešení

Společnost GXO navrhla a spravuje nejmodernější, 46 000 m2 velké, automatizované distribuční centrum se schopností zpracovat více než tři miliony položek týdně. Každý krok, od příjmu zboží a jeho uskladnění až po vychystávání a distribuci, provádí autonomní technologie.

Výsledky

  • Úspěch počáteční sítě GXO vedl k rozšíření o dvě celostátní distribuční centra a regionální centrum, které ve Velké Británii napřímo obsluhuje 270 obchodů.
  • Tento zákazník společnosti GXO důvěřuje již více než 30 let a je plně přesvědčen o naší schopnosti neustále do provozu vnášet nové hodnoty a inovace.

Back-to-top