Leadership

LGBTQ+ voor een beter XPO

Brad Jacobs, Chief Executive Officer | June 22, 2020

Vorige week heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof besloten om de rechten van LGBTQ+ mensen onder de Civil Rights Act te beschermen. Ik ben het volledig eens met die beslissing. Gelijkheid is van fundamenteel belang voor een vrije en eerlijke samenleving. Wanneer iemand probeert een ander persoon te kleineren omdat hij homoseksueel is, een vrouw is, of een andere huidskleur of cultuur heeft, mag dat gedrag niet thuishoren in onze maatschappij en het past ook zeker niet bij XPO.

Ik heb er altijd naar gestreefd om slimme mensen in dienst te nemen die beter zijn in wat ze doen dan ik. En ik heb altijd een plicht gevoeld aan de aandeelhouders om te gaan vissen naar talent in het hele zwembad, niet slechts in een gedeelte van het zwembad. We geven alle kandidaten voor een baan evenveel aandacht omdat het geen zin heeft om iemands kans op succes te beperken, ook die van ons niet.

Dit is wat ik zeg tegen de LGBTQ+ gemeenschap: Je bent welkom bij XPO. Je wordt niet afgewezen door onze recruiters omdat je LGBTQ+ bent. Je wordt niet gepasseerd voor een promotie of minder betaald of ontslagen vanwege je seksuele geaardheid of genderidentiteit. We respecteren mensen voor hun vaardigheden. Als we je aannemen, is dat omdat we denken dat je geweldig zult zijn.

We rekruteren binnen de LGBTQ+ gemeenschap omdat het zinvol is op elk niveau: als mens, als maatschappij en als bedrijf.

Back-to-top