Blog

Kalm en geroepen

Letitia King James, VP, Diversity, Inclusion and Belonging  |  januari 17, 2022

Dr. Martin Luther King Jr.’s nalatenschap eren via onze DREAM-overtuiging

In de wereld van vandaag lijkt het wel of iedereen, elk bedrijf, op zoek is naar manieren om diversiteit aan te tonen en na te streven. En waar we ons ook bevinden - op het werk, op de werkvloer of op de markt - we besteden allemaal aandacht en aandacht aan de dingen die voor mensen van alle rangen en standen het belangrijkst zijn. Als ik nadenk over wat het leven en de nalatenschap van Dr. Martin Luther King Jr. voor mij betekenen, voel ik mij zowel gekalmeerd als geroepen. gekalmeerd en geroepen.

Ik voel me gekalmeerd door de vooruitgang die ik zie, hoor en lees in onze wereld. Maar ik voel mij ook geroepen na te denken, en mij te bezinnen over mijn eigen bijdrage tot deze wereld door mijn best te doen om een positieve impact uit te oefenen voor de volgende generaties.

En hoewel we onze bestemming nog niet hebben bereikt, zijn we bij GXO dagelijks gefocust op het boeken van vooruitgang op onze weg naar diversiteit en inclusie. En we zijn toegewijd aan het bevorderen van een cultuur van saamhorigheid. Ik ben er trots op dat ik samen kan werken met andere leidinggevenden die deze waarden delen. Ook ben ik er trots op, een dienende leidinggevende te zijn – een leider die luistert en leert naar zaken die voor onze medewerkers het meest belangrijk zijn.

Ik ben er trots op te werken voor een bedrijf waar DREAMS nog steeds binnen handbereik zijn, vanuit onze DREAMS - overtuiging.

Diversity – Diversiteit.  Reciprocity – Wederkerigheid.  Equality – Gelijkwaardigheid.  Accountability – Verantwoording.  Morality – Moreel fatsoen.  Simplicity – Eenvoud. 

Als ik kijk naar de samenhang, verbondenheid en toewijding aan waarden die we bij GXO delen, zie ik onze DREAMS-overtuiging als volgt:

Diversiteit:  Wij erkennen en waarderen onze verschillen.

Wederkerigheid:  Wij ervaren onze diverse en elkaar aanvullende kwaliteiten als waardevolle troeven en beschouwen onze onderlinge afhankelijkheid en ondersteuning als een kritische factor om betere bedrijfsresultaten neer te zetten. 

Gelijkwaardigheid:  Wij erkennen alle stemmen en creëren ruimte voor hun bijdrage om ons succes vorm te geven en om ons zorgvuldig te blijven concentreren op wat juist en billijk is.

Verantwoording:  Onze inzet voor een cultuur van betrokkenheid blijft niet alleen bij woorden. Wij vullen deze concreet in door de manier waarop wij onze kernwaarde van Inclusiviteit naleven.

Moreel fatsoen:  Natuurlijk zijn stappen in diversiteit en inclusie "de juiste dingen om te doen", maar ook wil ieder van ons op dat traject deze waarden daadwerkelijk beleven en delen als een project in onze persoonlijke en onze beroepssfeer. 

Eenvoud:  We denken niet te veel na over onze weg vooruit. We luisteren, leren en groeien – samen. Laten we dus allemaal samen groeien en vooruitgaan!