Komunikat prasowy

Forbes umieścił XPO Logistics na liście najlepszych pracodawców w Hiszpanii na 2020 r

Lyon, France | March 10, 2020

XPO Logistics, Inc.,wiodący globalny dostawca rozwiązań transportowych i logistycznych, drugi rok z rzędu został uznany przez Forbes za jednegoz 50 najlepszych pracodawców w Hiszpanii. To wyróżnienie ogłoszone przez magazyn Forbes opiera się na ankietach przeprowadzonych wśród ponad 8000 pracowników największych firm w Hiszpaniiwedług 38 różnych wskaźników zadowolenia i dobrego samopoczucia. 38 different indicators of satisfaction and well-being.

Malcolm Wilson, dyrektor generalny XPO Logistics Europepowiedział:„Miłonam dowiedzieć się, że nasi koledzy w Hiszpanii tak wysoko oceniają zatrudnienie w XPO. W naszej firmie stawiamy pracowników na pierwszym miejscu i chcemy, by wszyscy odnosili sukcesy w realizacji swoich celów". Our culture puts our people first, and we want everyone to succeed at their goals."

Firma XPO od trzech lat z rzędu jest wymieniana przez magazyn Fortune jako jedna z najbardziej podziwianych firm naświecie i zajmuje pierwsze miejsce w kategorii transportu ciężarowego i logistyki. A poza tym firma XPO zostało uznana przez magazyn Newsweek za jedną z najbardziej odpowiedzialnych firm w Ameryce. Additionally, XPO has been recognized as one of America’s Most Responsible Companies by Newsweek magazine.

Back-to-top