Leadership

LGBTQ+ dla lepszego XPO

Brad Jacobs, Chief Executive Officer | June 22, 2020

W ubiegłym tygodniu Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych orzekł o ochronie praw osób LGBTQ + zgodnie z ustawą o prawach obywatelskich. Popieram tę decyzję - równość ma fundamentalne znaczenie dla wolnego i sprawiedliwego społeczeństwa. Gdy ktoś próbuje dyskryminować inną osobę ze względu na orientację seksualną, płeć, inny kolor skóry lub inną kulturę, takie zachowania nie powinny mieć miejsca w naszym społeczeństwie i nie są akceptowane w XPO.

Zawsze starałem się zatrudniać mądrych ludzi, którzy są bardziej kompetentni w tym, co robią niż ja. Czułem się w obowiązku wobec akcjonariuszy, aby pozyskiwać talenty w obrębie całej puli kandydatów, a nie tylko w jej części. Wszystkim kandydatom gwarantujemy równość szans.

Oto, co mówię społeczności LGBTQ +: Jesteście mile widziani w XPO. Nie zostaniecie odrzuceni przez naszych rekruterów, ponieważ jesteście LGBTQ +. Z powodu swojej orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej nie zostaniecie pominięci w procesie awansów,  nie będziecie otrzymywać mniejszego wynagrodzenia ani nie zostaniecie zwolnieni. Szanujemy ludzi za ich umiejętności. Jeśli cię zatrudnimy, to dlatego, że w naszej opinii będziesz bardzo dobrym członkiem zespołu XPO.

Rekrutujemy w ramach społeczności LGBTQ +, ponieważ ma to sens na każdym poziomie: jako ludzie, jako społeczeństwo i jako biznes.

Back-to-top