Ludzie i Kultura

Kultura Pełnego Potencjału

Maryclaire Hammond, Chief HR Officer  |  sierpień 11, 2021

Kim jesteśmy i kim chcemy być ?

Rozpoczynając działalność jako GXO, mamy możliwość i obowiązek zadać sobie te dwa pytania, aby móc wyruszyć razem w podróż kierując się naszymi wspólnymi wartościami. Odpowiedź na oba pytania leży w naszej kulturze, jednak wspaniała kultura pracy nie pojawia się tak po prostu. Buduje ją cała firma, kiedy poważnie traktuje nasze wartości, każdy pracownik, przełożony, menedżer i szef, którzy kierują się nimi każdego dnia, a my zachęcamy się nawzajem do osiągania celów, których sobie wczesniej nie wyobrażaliśmy.

Nowe wartości dla nowego biznesu

Dla nas w GXO, nasze wartości są wytycznymi, które będziemy przestrzegać razem. W miarę rozwoju naszej nowej firmy, naszym obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa, integracji, wywieranie pozytywnego wpływu, tworzenie przełomowych rozwiązań i wspólne osiąganie wyników.

Jeśli te słowa wydają się znajome, to dlatego, że pielęgnujemy wiele wartości, które od dawna są fundamentalne dla naszej działalności. Dbamy o bezpieczeństwo i troszczymy się o siebie nawzajem. Szanujemy się i jesteśmy otwarci na osoby o różnym pochodzeniu, poglądach i perspektywach. Jesteśmy przedsiębiorczym zespołem, który służy naszym klientom i budzi uznanie akcjonariuszy wizją wpływu i znaczącymi osiągnięciami. Uważamy, że przestrzeganie kwestii środowiskowych, społecznych i zarządczych ma kluczowe znaczenie zarówno dla nas jak i dla losów naszej planety.

Przełomowe rozwiązania, budowanie kultury organizacyjnej

Jeśli miałbym wskazać jedną wartość, która jest mi najbliższa od pierwszych dni funkcjonowania jako GXO, byłaby to nasza determinacja do wprowadzania przełomowych rozwiązań. Jesteśmy największym operatorem logistyki kontraktowej na świecie, a w miarę budowania globalnej organizacji, pracujemy razem we wszystkich krajach bez podziału na regiony, czy języki dzieląc się najlepszymi praktykami. Jeszcze przed finalnym wydzieleniem firmy widziałem już wiele cennych przykładów związanych z budowaniem kultury korporacyjnej firmy i nie mogę się doczekać, kiedy ten zespół rozwinie swój pełen potencjał.

Dlatego tak ważne jest zaangażowanie wszystkich pracowników w budowanie atrakcyjnego miejsca pracy, gdzie każy może być sobą, dzieląc się swymi pomysłami i energią. Dzięki temu będziemy silniejszym i bardziej zintegrowanym zespołem tworzącym przełomowe rozwiązania logistyczne.

Wspólna praca i rowój

Działając samodzielnie mamy bardzo ograniczony wpływ na naszą firmę. Jednak wszyscy odgrywamy ważną rolę w tworzeniu przyjaznego i rozwijającego środowiska pracy. Będziemy nadal się poznawać i uczyć nowych rzeczy podążając drogą naszych wartości. Od początku naszej obecności, to one są podstawą naszych działań.