Komunikat prasowy

GXO przejmuje outsourcing łańcucha dostaw dla BT

LONDYN, Wielka Brytania | lutego 09, 2022

Grupa BT (BT) oraz GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO), ogłosiły dzisiaj wspólne partnerstwo w zakresie outsourcingu i transformacji części łańcucha dostaw Grupy BT w Wielkiej Brytanii w ramach nowej długoletniej współpracy.

Łańcuch dostaw BT zapewnia wsparcie logistyczne dla wszystkich działań operacyjnych Grupy, w tym także służy rozwijaniu sieci stacjonarnych i komórkowych poprzez transport zapasów i uzupełnianie stanów magazynowych w sklepach oferujących materiały eksploatacyjne, co przyczynia się do utrzymania łączności z ponad 15 mln klientów indywidualnych i biznesowych.

Nowe partnerstwo z GXO jest częścią strategii BT mającej na celu uproszczenie i unowocześnienie działalności, która wciąż dynamicznie się rozwija. BT zdecydowało się na outsourcing swoich kluczowych operacji w zakresie magazynowania i transportu, jednocześnie zapewniając, że nadal będzie realizować plany budowy wiodącej na rynku sieci nowej generacji.

Pracownicy łańcucha dostaw BT zatrudnieni w magazynie, transporcie i na wybranych stanowiskach wspierających stanowiący grupę ok. 300 osób, zostaną przeniesieni do GXO na mocy przepisów dotyczących ochrony zatrudnienia “TUPE” (Transfer of Undertakings Protection of Employment). Kolejnych 300 osób zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych w agencjach zewnętrznych będzie kontynuowało pracę zgodnie z warunkami przyjętego porozumienia. BT zachowa kluczową wiedzę specjalistyczną w celu zapewnienia ciągłości usług.

"Nasze partnerstwo z GXO stanowi kamień milowym w programie transformacji BT," powiedział Cyril Pourrat, Dyrektor ds. zamówień i łańcucha dostaw w BT Group. "Dzięki współpracy z wiodącym na rynku operatorem logistycznym mamy możliwość podnoszenia jakości naszych usług oraz wspierania ambitnych planów budowy sieci stacjonarnych i komórkowych BT, przekształcając firmę w organizację zapewniającą wyjątkowe usługi, zrównoważoną działalność oraz wartość dla naszych klientów i pracowników."

Gavin Williams, Dyrektor Zarządzający GXO w Wielkiej Brytanii i Irlandii, powiedział: "Jesteśmy dumni, że możemy ogłosić rozszerzenie naszej długoterminowej współpracy z BT, dzięki której jesteśmy jej głównym partnerem we wszystkich działaniach związanych z łańcuchem dostaw. GXO będzie wspierać operacje logistyczne BT służące realizacji ambitnych projektów konsumenckich i inżynieryjnych. Będziemy wykorzystywać naszą wiedzę technologiczną do tworzenia nowej, kompleksowej infrastruktury systemowej, aby wspierać rozwój technologii światłowodowej BT w Wielkiej Brytanii."

W 2021 r., w ramach szeroko zakrojonego programu modernizacji, Grupa BT zapowiedziała usprawnienie łańcucha dostaw i operacji związanych z zaopatrzeniem, w tym ustanowienie BT Sourced jako nowej, samodzielnej firmy zaopatrzeniowej w ramach Grupy, obok działalności związanej z łańcuchem dostaw. BT konsekwentnie realizuje program transformacji biznesowej, której celem jest stworzenie silniejszej i bardziej przyjaznej organizacji dla swoich klientów, kraju i pracowników poprzez modernizację i obniżenie kosztów.
W listopadzie 2021 r. firma ogłosiła, że osiągnęła swój cel oszczędnościowy w wysokości 1 mld funtów 18 miesięcy wcześniej i przeniosła cel oszczędnościowy w wysokości 2 mld funtów z roku budżetowego 25 na rok budżetowy 24.

Informacja redakcyjna:

  • Pelipod, brytyjska usługa bezpiecznej dystrybucji i odbioru skrzynek magazynowych, będąca w całości własnością BT Group, oraz operacje łańcucha dostaw BT na etapie ostatniej mili, nie są objęte zakresem nowej umowy partnerskiej z GXO.

Informacje na temat BT

Grupa BT jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych i sieciowych w Wielkiej Brytanii oraz wiodącym dostawcą globalnych usług i rozwiązań komunikacyjnych, obsługującym klientów w 180 krajach. Jej podstawowa działalność w Wielkiej Brytanii obejmuje świadczenie usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, szerokopasmowej i telewizyjnej (w tym sportowej) oraz szeregu produktów i usług w konwergentnych sieciach stacjonarnych i komórkowych dla klientów indywidualnych, biznesowych i sektora publicznego.

Klientom globalnym firma BT zapewnia usługi w zakresie zarządzania, bezpieczeństwa oraz infrastruktury sieciowej i informatycznej, wspierając ich działalność na całym świecie. Firma BT składa się z czterech jednostek ukierunkowanych na klienta: Consumer, Enterprise, Global oraz będącej w całości jej własnością spółki zależnej Openreach świadczącej usługi sieci dostępowej dla ponad 650 klientów będących dostawcami usług komunikacyjnych, którzy sprzedają usługi telefoniczne, szerokopasmowe i ethernetowe do domów i firm w całej Wielkiej Brytanii.

W roku zakończonym 31 marca 2021 r. przychody Grupy BT wyniosły 21 331 mln funtów, a zysk przed opodatkowaniem 1 804 mln funtów.

British Telecommunications plc jest spółką całkowicie zależną od BT Group plc i obejmuje praktycznie wszystkie firmy i aktywa BT Group. BT Group plc jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.bt.com/about

Informacje na temat GXO Logistics

GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO) jest największym na świecie operatorem logistyki kontraktowej wartej 430 mld$ na rynku całkowitym docelowym, który korzysta z dynamicznego rozwoju e-commerce, automatyzacji oraz outsourcingu. GXO dąży do zapewnienia opartego na różnorodności, atrakcyjnego miejsca pracy dla 95 000 pracowników w 860 centrach logistycznych o łącznej powierzchni 18,5 mln m2. Firma współpracuje z największymi globalnymi markami na świecie, dostarczając zwinne i skalowalne zaawansowane technologicznie łańcuchy dostaw oraz rozwiązania e-commerce. Siedziba GXO znajduje się w Greenwich, Conn, USA. Więcej informacji dostępnych jest na stronie GXO.com ,a także na profilach GXO w mediach społecznościowych: LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram  oraz YouTube

Kontakt dla mediów

Europe

Anne Lafourcade

+33 (0)6 75 22 52 90

[email protected]

US & APAC

Matthew Schmidt

+1 203-307-2809

[email protected]

Back-to-top