Czym się zajmujemy

Logistyka zwrotów

Maksymalizacja wartości i ochrona marki w odniesieniu do wszystkich możliwości zwrotu i kanałów

Dla wielu firm logistyka zwrotów – czyli zarządzanie towarami zwracanymi – stanowi nieprzyjemną perspektywę. Złożoność wymaganych usług, intensywność oczekiwań konsumentów i koszt zwrotów nieaktywnych sprawiają, że logistyka zwrotów jest w naturalny sposób częścią łańcucha dostaw, która powinna być zlecana na zewnątrz. Jesteśmy w stanie zarządzać całym procesem obsługi zwrotów, w tym odbiorem przesyłek przychodzących, kontrolą, uzupełnieniem, przepakowywaniem, zwrotem do sprzedaży detalicznej lub przekazaniem do utylizacji, a także zarządzaniem zwrotami i rozpatrywaniem roszczeń gwarancyjnych. Nasze oprogramowanie zapewnia stałą widoczność, a nasze rozwiązania analityczne umożliwiają przewidywanie przyszłych wolumenów. Możliwości te okazały się wystarczające w odniesieniu do każdego kanału, sezonowości lub kategorii produktu.

Studium przypadku

Usprawniona logistyka zwrotów dla wiodącego producenta urządzeń

Sytuacja wyjściowa

Wiodąca marka sprzętu AGD wybrała firmę GXO jako partnera o kluczowym znaczeniu w celu usprawnienia swojej sieci logistyki zwrotów. Zwroty były wcześniej obsługiwane przez różnych dostawców w 92 lokalizacjach, co prowadziło do niespójnej jakości usług, nieprzewidywalnych dostaw i słabych wyników finansowych operacji logistyki zwrotów. Klient potrzebował rozwiązania, które stanowiłoby całkowitą przemianę.

Rozwiązanie

Firma GXO opracowała spójne, kompleksowe procesy logistyki zwrotów, które obejmują testowanie, naprawę, przepakowywanie, przechowywanie i obsługę wysyłek wychodzących do sieci stanowiącej drugi kanał dystrybucyjny producenta. Nasza technologia umożliwia śledzenie przepływów produktów i poziomów zapasów, zapewniając informacje dotyczące każdego etapu procesu zwrotu w czasie rzeczywistym.

Wyniki

  • Zwiększenie poziomu usług na rynku końcowym dzięki większej niezawodności
  • Lepsze wyniki osiągane w usługach posprzedażnych klienta dzięki poprawie klasyfikacji produktów
  • Zwiększone obroty i rentowność dla klienta oraz mniejsze wyzwania operacyjne dla jego zespołu obsługi zwrotów
  • Możliwości ciągłego doskonalenia w zakresie testowania, napraw i przepakowywania dzięki szczegółowej analizie przepływów produktów i związanych z nimi kosztów

Back-to-top