Komunikat prasowy

Liderki GXO otrzymały tytuł Women in Supply Chain 2023

Greenwich, USA  |  wrzesień 18, 2023

Nicole Jefferies, Karolina Didyk oraz Cristina Gonçalves zostały wyróżnione za osiągnięcia, mentoring i wzór do naśladowania przez magazyny Food Logistics oraz Supply & Demand Chain Executive.

GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO), największy na świecie operator logistyki kontraktowej ogłosił dzisiaj, że Nicole Jefferies, Karolina Didyk oraz Cristina Gonçalves zostały laureatkami nagrody Women in Supply Chain 2023 przyznawanej Każdego roku Food Logistics oraz Supply & Demand Chain Executive (SDCE). Nagroda docenia liderki łańcucha dostaw, "których osiągnięcia, mentoring i wzór do naśladowania stanowią inspirację dla kobiet na wszystkich poziomach stanowisk logistycznych". 

"Jesteśmy dumni, że Nicole, Karolina i Cristina zostały wyróżnione za ich wybitne zdolności przywódcze w globalnej branży logistycznej", powiedział Malcolm Wilson, prezes GXO. "Dają doskonały przykład wszystkim naszym pracownikom, a zwłaszcza innym kobietom, jak z pasją i zaangażowaniem wykonywać swoją pracę oraz motywować siebie i innych do osiągania jak najlepszych wyników, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym nim. Ich praca wspiera działania GXO, na rzecz budowania atrakcyjnego miejsca pracy, a zdobyte przez nie wyróżnienie jest w pełni zasłużone".

Nicole Jefferies, szefowa działu technologii na region obu Ameryk, Azji i Pacyfiku, posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu łańcuchem dostaw, e-commerce oraz transformacji logistyki. W GXO zapewnia spójne wyniki w wysoce konkurencyjnych branżach technologicznych i detalicznych, a wykorzystując znajomość rynku i szeroką wiedzę merytoryczną, tworzy wartość dla klientów i akcjonariuszy. Jej sukces w budowaniu wysokowydajnych zespołów wynika z dużej umiejętności budowania silnych relacji i współpracy z zespołami na całym świecie oraz między różnymi działami w celu rozwiązywania problemów.

Karolina Didyk, dyrektorka projektów automatyzacyjnych na Europę, zapewnia kierowanie i wspieranie dużych projektów automatyzacji i robotyzacji magazynów, nadzoruje realizację umów serwisowych, procesy negocjacji i renegocjacji oraz wybór korzystnych rozwiązań technicznych dla klientów GXO w całej Europie. Ma ogromne doświadczenie w opracowywaniu praktycznych rozwiązań w celu sprostania kluczowym wyzwaniom przy użyciu optymalnego połączenia zasobów ludzkich, automatyzacji i technologii, wniosła także znaczący wkład w budowanie specjalistycznych działów GXO.

Cristina Gonçalves, kierowniczka operacyjna centrum logistycznego, zawiadująca zespołem przełożonych i liderów zespołów w Hiszpanii, który przekroczył wszystkie wskaźniki efektywności w ostatnim szczycie letnich zamówień, osiągając również najwyższy wskaźnik KPI produktywności od czasu uruchomienia tej lokalizacji. Jest charyzmatyczną liderką, która potrafi motywować swoich współpracowników do osiągania celów i doskonalenia się każdego dnia oraz jest inspiratorką dla swoich pracowników zachęcając ich do zadawania pytań i zgłaszania pomysłów.Te wybitne liderki dołączyły do Donny Del Rosso, Lou Lebrun-Gonnet i Cynthii Tyler z GXO, które w ubiegłym roku otrzymały nagrodę "Women in Supply Chain" od SDCE. Food Logistics jest jedynym magazynem poświęconym wyłącznie globalnym łańcuchom dostaw w branży spożywczej, z kolei Supply & Demand Chain Executive (SDCE) jako jedyne pismo zajmuje się tematyką globalnych łańcuchów dostaw. Obydwa tytuły ogłosiły, że zgłoszono rekordową liczbę 400 nominacji do tej nagrody, z czego 118 stanowiły zgłoszenia osób, które nominowały swych szefów lub współpracowników.

Informacje na temat GXO Logistics

GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO) jest największym na świecie operatorem logistyki kontraktowej, który korzysta z dynamicznego rozwoju e-commerce, automatyzacji oraz outsourcingu. GXO dąży do zapewnienia opartego na różnorodności, atrakcyjnego miejsca pracy dla ponad 130 tys. pracowników w ponad 970 centrach logistycznych o łącznej powierzchni 20 mln m2. Firma współpracuje z największymi globalnymi markami na świecie, dostarczając zwinne i skalowalne odpowiedzi na złożone wyzwania logistyczne za pomocą zaawansowanych technologicznie rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw i e-commerce. Siedziba GXO znajduje się w Greenwich, Conn, USA. Więcej informacji dostępnych jest na stronie GXO.com, a także na profilach GXO w mediach społecznościowych: LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagramie oraz YouTube.