Jedność

Kultura pełnego potencjału

Diversity-equity-and-inclusion- GXO-Logistics

Różnorodność, równość i szacunek

W GXO nasze wartości to nie tylko słowa na papierze – kierujemy się nimi każdego dnia. Poza naszymi zobowiązaniami na rzecz różnorodności, równości i jedności wdrożyliśmy szereg inicjatyw, które pomagają nam urzeczywistniać te przekonania.

Komitet Zarządzający ds. Różnorodności, Jedności i Przynależności

Liderzy GXO wspierają naszą misję „promowania różnorodności, jedności i wzajemnego szacunku w całej naszej organizacji, służąc jako wzór do naśladowania i przyczyniając się do wzajemnego zrozumienia oraz zapewniając docenienie wyjątkowości wszystkich pracowników GXO”.

Moduł dotyczący jedności

Moduł obejmuje ciągłą edukację pracowników i podnoszenie poziomu świadomości na temat różnorodnych wyzwań dotyczących poszczególnych grup demograficznych.

Wywieranie wpływu poprzez rozwój kariery

Podejmujemy zobowiązania w zakresie zapewnienia satysfakcjonującego miejsca pracy i zapewnienia szkoleń osobom niepełnosprawnym. Nasze zaangażowanie na rzecz jedności osób niepełnosprawnych obejmuje partnerstwa i przedsięwzięcia typu joint venture w dziedzinie rekrutacji, polityki integracji dotyczącej stanowisk pracy, systemu mentorów i wsparcia w miejscu pracy oraz równości wynagrodzeń.

Inicjatywa Log'ins

Jesteśmy partnerami w zakresie realizacji tego wspólnego przedsięwzięcia z Ares, organizacją wspierającą integrację społeczną we Francji. Program zapewnia uczestnikom przeszkolenie do pracy na stanowiskach logistycznych, takich jak obsługa wózków widłowych i przygotowywanie zamówień, a także rozwijanie umiejętności potrzebnych, aby odnieść sukces w tradycyjnym otoczeniu zawodowym. Program zapewnia również wsparcie socjalne w zakresie mieszkalnictwa i pomoc finansową.

WorkFit

W Wielkiej Brytanii ściśle współpracujemy z organizacją WorkFit, aby włączyć do naszych zespołów osoby z zespołem Downa. W ramach programu WorkFit sześć młodych osób z zespołem Downa rozpoczęło w 2018 roku pracę w firmie GXO. Każdy z tych pracowników ma w zespole co najmniej dwóch „opiekunów” oraz wyznaczonego szkoleniowca. Szkoleniowiec pozostaje z każdym z tych pracowników tak długo, jak jest to potrzebne i pracuje w ramach zespołu opiekunów.

Kluczowe statystyki:

78%

naszych pracowników zatrudnionych w Stanach Zjednoczonych w 2020 r. identyfikowało samych siebie jako osoby kolorowe, weterani wojskowi, LGBTQ+ lub osoby niepełnosprawne

302

pracowników z niepełnosprawnościami we Francji

Back-to-top