In het nieuws

GXO deelt inzichten in toonaangevend ESG-rapport voor de sector

Greenwich, USA

EU ESG report

In het 2022 European Logistics & Supply Chain Sustainability Report legt Neil Shelton , Chief Strategy Officer GXO, het belang uit van milieu-, sociaal en governancebeleid (of ESG, voor Environmental, Social and Governance) voor zijn bedrijf en zijn klanten, en hoe ESG onlosmakelijk is verbonden met de inzet van technologie in het magazijn. Het rapport een gezamenlijke productie van HFW en Panattoni , in samenwerking met Analytiqa, beoordeelt ESG-strategieën en -activiteiten in de logistieke en supply chain-sectoren in heel Europa.

Het rapport is gebaseerd op primair onderzoek met topmanagers en leidinggevende functionarissen uit de maakindustrie, de detailhandel en de logistieke branche in Europa. Het beschouwt de huidige dynamiek, de verwachtingen en de vooruitzichten wat betreft wettelijke en contractuele ontwikkelingen voor warehousing en transport.

Lees hierna het interview met Neil Shelton en download het volledige rapport

European Logistics & Supply Chain Sustainability Report 2022

Hoe staat GXO tegenover ESG?

Als nieuw, zelfstandig bedrijf ligt er een unieke kans voor ons open. Wij kunnen namelijk vanaf nul bouwen op aantal kernprincipes. ESG doet er echt toe voor GXO en het wordt van boven naar beneden aangestuurd. Milieu, maatschappij en governance zijn belangrijke maatstaven voor hoe wij onze resultaten waarmaken. ESG is van belang voor onze meer dan 100.000 medewerkers. ESG is van belang voor onze klanten. En ESG is uiteraard van belang voor onze talrijke andere stakeholders. Wijzelf moeten een uitstekende werkgever in onze branche zijn, maar ook een uitstekende dienstverlener voor onze klanten. Voor hen zijn wij immers een partner op de lange termijn, die hen kan helpen bij het bereiken van hun eigen ESG-doelstellingen.

Ons retourbeheer kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat ongeveer 97% van de geretourneerde items van een bedrijf opnieuw in de verkoopcyclus wordt gebracht, en dat minder dan 1% ervan op de stortplaats eindigt. Dat is het soort voordelen dat wij voor onze klanten waarmaken – hun milieuvoetafdruk verkleinen en waardevolle voorraad hergebruiken.


Nagenoeg de helft van de producenten en retailers menen dat topbeloningen koppelen aan het halen van ESG-targets de duurzaamheid in de sector zou bevorderen.

Absoluut. De directie en het bestuur van GXO hebben duidelijk gemaakt dat zij ESG-gerelateerde prestaties willen inbouwen in het vaststellen van de verloning. Het opstellen van een ESG-scorecard zal daarbij een belangrijk instrument worden. Wij willen een leider in ESG zijn. Het stellen en publiek bekendmaken van ESG-doelen en het koppelen van topbeloningen aan het bereiken van die doelen is voor bedrijven een wezenlijke manier om aan te tonen dat het hun menens is met ESG.

In ons eerste ESG Rapport [verschenen in april] wordt benadrukt dat wij ons continu verbeteren. Het afgelopen jaar hebben wij onze uitstoot van broeikasgassen met 24% teruggedrongen. Wij bekijken nu hoe dat nog beter kan en hoe wij concreet naar onze publiek gemaakte doelstellingen toe kunnen werken.


Hoe gaat u om met de complexe regelgeving in verband met ESG?

GXO heeft een intern ESG-team dat geleid wordt door Meagan Fitzsimmons , Chief ESG and Compliance Office, onder toezicht van ons ESG-Directiecomité en het Aanstellings-, Corporate Governance en Duurzaamheidscomité van de Raad van bestuur. Wij staan ook in contact met een aantal externe partijen om te waarborgen dat GXO steeds aan alle rapportagevereisten voldoet of deze overtreft.

Onze teams over de hele wereld leggen zich toe op de verschillende regelgevende en operationele aspecten van ESG, en volgen de ontwikkelingen wat betreft wettelijke vereisten en goede praktijken in de branche.

Wij zijn een nieuw, onafhankelijk bedrijf, en hadden daarom een unieke kans om de agenda van nul af aan te bepalen. Daarbij vonden wij het essentieel, reeds in een vroeg stadium contact te zoeken met ratingbureaus zoals MSCI . Volgens de ESG-beoordelingscriteria van MSCI zijn wij AA, de hoogste rating voor een wereldwijd large-cap bedrijf in onze sector.

Is het niet lastig, relevante gegevens te verzamelen om inzicht te krijgen in de duurzaamheidsprestaties van het bedrijf? Wat je niet kunt meten, kun je ook niet verbeteren.

Enorme hoeveelheden ESG-gegevens verzamelen en samenvatten is een van de grote uitdagingen bij het ESG-beheer. Zoals de meeste bedrijven zijn wij steeds op zoek naar nieuwe manieren om met meeste uit onze gegevens te halen. Daarvoor gebruiken wij verschillende gegevensverzamelingssystemen en technologische oplossingen. Ook laten wij sinds lang delen van onze ESG-gegevens controleren door een extern bedrijf.

Deze gegevensgebaseerde benadering van het ESG-beheer geeft ons meer transparantie en rekenschap op dat gebied. Het laat ons ook toe om onze klanten de concrete voordelen van onze oplossingen aan te tonen. Een voorbeeld: op een locatie van een bedrijf voor verpakte consumentengoederen hebben wij aantoonbaar de afvalproductie met 60% verminderd ten opzichte van de situatie van vóór wij het contract binnenhaalden, met aanzienlijke financiële en milieuvoordelen.

Ik zou talrijke andere voorbeelden kunnen aanhalen, maar houd het bij dit laatste: voor een andere klant runnen wij het eerste koolstofnegatieve magazijn in Italië. GXO kan de milieuvoordelen van deze verschillende oplossingen aantoonbaar hardmaken. Dat geeft ons een gunstige positie bij contractonderhandelingen met klanten die hun ESG-strategie willen bespoedigen, door het gebruik van alternatieve energiebronnen of steeds meer ook door een efficiënt beheer van geretourneerde producten en van de retourlogistiek – een even cruciaal werkterrein.

Een blik op een aantal grote retailsectoren leert immers dat ongeveer 25% van alle retours op de stortplaats eindigt.


Wie stuurt de besprekingen over ESG, de producenten en retailers of hun 3PL dienstverlener?

Klanten komen bij ons voor advies over hoe wij hen kunnen helpen bij het bereiken van hun ESG-doelstellingen. Dat thema hoort nu bij de top-drie vragen van de bedrijven waarmee wij samenwerken. Onze relatie met onze klanten is een partnerschap, waarbij de twee partijen elkaar helpen bij het waarmaken van de doelstellingen in verband met milieu, maatschappij en governance: de agenda wordt niet door de ene partner aan de andere opgedrongen. Als wij met onze klanten samenzitten kunnen wij zaken opperen: "Dit of dat hebben wij met een andere klant gedaan, dat zou ook voor uw bedrijf voordelig zijn." Dat samenspel zorgt voor een diepere en nauwere klantenrelatie. Klanten kunnen ook bij ons komen met hun eigen ideeën, die wij dan voor en met hen implementeren en uitvoeren.

Met 900 magazijnen in gebruik beschikt GXO over schaalvoordelen en beproefde best practices, waarmee wij oplossingen kunnen bieden aan een bredere groep klanten. Daarbij komt dat veel van onze klanten extreem consumentgericht zijn en het allergrootste belang hechten aan hoe zij worden gepercipieerd op criteria zoals milieuvriendelijkheid.

Als bedrijf bent u actief in een groot aantal landen en sectoren, met een zeer divers klantenbestand. Geeft u dat ervaring voor het beheersen van uiteenlopende ESG-vereisten?

Dat is waar, maar de verschillen worden steeds kleiner, meer dan je zou denken. De ESG-agenda wint wereldwijd terrein. Dat neemt niet weg dat het uitgangspunt vooralsnog iets anders kan zijn naargelang het land of de sector, maar de invultrajecten zullen doorgaans vrij goed overeenkomen.

Wij werken met bedrijven die wereldwijd in een groot aantal landen actief zijn en er belang bij hebben om erkend te worden als leiders in ESG. De trend is overduidelijk: ESG wordt voortgestuwd door grote, klantgerichte merken en door kapitaalbewegingen tussen de sectoren. Het staat vast dat ESG-gerichte investeringen wereldwijd een van de belangrijkste groeifactoren zijn, en alles wijst erop dat die trend zal aanhouden.

Wat verandert er aan het belang van ESG in de contractonderhandelingen?

ESG is nu één van de topvereisten voor elk van onze klanten, met wie wij doorgaans langlopende contracten aangaan. Tien jaar geleden was ESG veel minder een prioriteit. Deze toenemende aandacht voor ESG is een goede zaak – voor onze klanten, onze medewerkers en onze planeet.

Geschikte technologieën bepalen, oplossingen bieden voor ESG-vereisten en ondersteuning bij een efficiënte groei: dat zijn de hoofdzaken die klanten van hun logistieke dienstverlener verwachten. Tal van die taken zijn trouwens met elkaar verweven. Automatisering bijvoorbeeld bevordert nauwkeurigheid, efficiëntie en voorspelbaarheid, maar verhoogt ook de veiligheid van de werknemers.

Bedrijven denken nu veel meer aan de voordelen van ESG dan tien jaar geleden, en dat zal zo blijven.


Welke belangrijke trends ziet u voor de toekomst wat betreft ESG en de rol van de 3PL dienstverlener?

Welke belangrijke trends ziet u voor de toekomst wat betreft ESG en de rol van de 3PL dienstverlener? Toekomstige trends in ESG zullen worden gedragen door steeds meer technologie voor meer efficiency, meer voorspelbaarheid en een betere werkomgeving voor het magazijnpersoneel, dat meer collaboratieve machines en hulpmiddelen zal gaan gebruiken voor repetitieve taken. Met deze technologieën zullen onze klanten hun voorraad in opslag kunnen verminderen en het beter kunnen beheren van hun geretourneerde items.

Wij zijn nu bijvoorbeeld bezig met het samenbrengen van visietechnologie , zelflerende machines en kunstmatige intelligentie om de kosten van retourlogistiek te verlagen. In sommige gevallen zijn de kosten immers zo hoog dat bedrijven simpelweg niet verder denken: vandaar dat retourlogistiek maar half zoveel wordt uitbesteed als alle andere werkzaamheden in de industrie. Als wij met inzet van meer technologie of software het volume aan handmatig verrichte taken in retourlogistiek kunnen verlagen, zullen bedrijven meer geneigd zijn dat werk uit te besteden, met alle voordelen van dien: minder stortafval, minder overproductie en ondersteuning van de groei van de klant, die vroeger ondergebruikte voorraad nu nuttig kan gebruiken.

Technologie wordt daarom een essentiële factor bij het waarmaken van een aantal milieuvoordelen. Gelukkig zitten wij nu in het midden van een J-curve wat betreft het aantal beschikbare technologieën om procesverbeteringen door te voeren – met collaboratieve systemen of meer statisch ingebouwde functionele hardware, en uiteraard ook met doelmatige, geavanceerde software.

Volledig rapport downloaden [Engelse tekst]: European Logistics & Supply Chain Sustainability 2022