Aktualności

GXO dzieli się spostrzeżeniami na temat ESG w raporcie branżowym

Greenwich, USA

EU ESG report

W raporcie European Logistics & Supply Chain Sustainability Report 2022, dyrektor ds. strategii GXO, Neil Shelton , wyjaśnia, dlaczego działania środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym, czyli ESG, mają znaczenie dla jego firmy oraz jej klientów oraz jak ESG jest nierozerwalnie związane z zastosowaniem nowych technologii w logistyce. Raport, będący efektem współpracy HFW i Panattoni oraz Analytiqa, ocenia strategie i działania ESG w branży logistyki i łańcucha dostaw w całej Europie.

Raport oparty na badaniach przeprowadzonych wśród kadry kierowniczej wyższego szczebla w europejskich firmach z branży produkcji, handlu detalicznego i logistyki analizuje obecną sytuację, przyszłe oczekiwania, zmiany prawne oraz rozwój w zakresie logistyki i transportu.

Przeczytaj wywiad z Neilem Sheltonem i pobierz pełną wersję raportu poniżej

European Logistics & Supply Chain Sustainability Report 2022

Jakie jest podejście GXO do kwestii ESG?

Bycie nowym, samodzielnym biznesem daje ogromne możliwości. Zaczynamy od podstawowych zasad. ESG jest naprawdę ważne dla GXO, a związane z nim tematy są komunikowane przez zarząd wszystkim pracownikom. Polityka środowiskowa, społeczna i dotycząca ładu korporacyjnego ma znaczący wpływ na nasze wyniki biznesowe. Dotyczy również ponad 100 000 naszych pracowników. Obejmuje także naszych klientów. Ma też znaczenie dla wielu innych interesariuszy. Dla naszych pracowników chcemy być pracodawcą pierwszego wyboru w naszym sektorze, podobnie jak dla naszych klientów, chcemy być najchętniej wybieranym operatorem, z którym podejmą długoterminową współpracę umożliwiającą również realizację ich celów ESG.

Jesteśmy w stanie odsprzedać około 97% zwróconych produktów, a mniej niż 1% kierujemy na wysypiska. To jeden z rodzajów korzyści, jakie możemy zapewnić naszym klientom, pomagając im zmniejszyć ślad węglowy i ponownie wykorzystać cenne zapasy.


Blisko połowa producentów i sprzedawców sugeruje, że powiązanie wynagrodzenia kadry kierowniczej z ESG miałoby pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój branży.

Absolutnie tak. Zarząd i kierownictwo i GXO wyrazili zamiar powiązania wyników związanych z ESG z wysokością wynagrodzeń i opracowali kartę wyników ESG, która będzie odgrywać ważną rolę we wprowadzeniu tej zmiany. Chcemy być liderem w dziedzinie ESG, a publiczne ogłoszenie celów i powiązanie wynagrodzenia kadry kierowniczej z ich realizacją jest wyraźnym sygnałem, że firma poważnie podchodzi do kwestii ESG.

Nasz pierwszy raport ESG [opublikowany w kwietniu] ilustruje nasze osiągnięcia w tym obszarze. W ubiegłym roku udało nam się zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 24% i cały czas będziemy dążyć do poprawy tego wyniku, a także do osiągnięcia pozostałych celów.


Jak zarządzacie złożonym środowiskiem regulacyjnym ESG?

W GXO mamy zespół ds. ESG, którym kieruje Meagan Fitzsimmons , Dyrektor ds. Zgodności i ESG oraz komitety sprawujące nadzór: Komitet Wykonawczy ds. ESG oraz Komitet Nominacyjny, Nadzoru Korporacyjnego i Zrównoważonego Rozwoju Rady Dyrektorów. Współpracujemy z wieloma podmiotami zewnętrznymi, aby mieć pewność, że GXO spełnia lub nawet wyprzedza wszystkie wymagania dotyczące sprawozdawczości.

Nasze zespoły na całym świecie koncentrują się na różnych aspektach regulacyjnych i operacyjnych ESG, w tym na zmieniających się wymaganiach prawnych i najlepszych praktykach branżowych.

Bycie nową, samodzielną spółką dało nam wielką szansę na ustalenie planu działań oraz uzyskanie ocen agencji ratingowych, takich jak MSCI , które w obszarze ESG przyznało nam ocenę AA, co stawia nas na pierwszym miejscu w branży.

Czy łatwo jest zbierać dane i mierzyć swój wpływ na zrównoważony rozwój? Czy można poprawić obszar, którego nie da się zmierzyć?

Gromadzenie i analiza ogromnych ilości danych ESG jest jednym z trudniejszych aspektów ESG. Jak większość firm, zawsze szukamy nowych sposobów na zastosowanie danych. Korzystamy z kilku systemów gromadzenia danych i rozwiązań technologicznych, a od wielu lat zlecamy firmie zewnętrznej audyt naszych danych ESG.

Wykorzystanie danych zapewnia większą przejrzystość i odpowiedzialność w obszarze ESG, a także pozwala pokazać naszym klientom konkretne korzyści płynące z wprowadzanych rozwiązań. Na przykład: w jednym z zakładów produkujących opakowania udało nam się zmniejszyć ilość odpadów o 60% w porównaniu do okresu sprzed rozpoczęcia współpracy, co przyniosło ogromne korzyści finansowe i środowiskowe.

Inny przykład to uruchomienie dla naszego klienta pierwszego we Włoszech centrum logistycznego o zerowej emisji dwutlenku węgla. Pokazanie korzyści środowiskowych wynikających z tych wszystkich rozwiązań pomaga GXO w negocjacjach z klientami, którzy chcą przyspieszyć swoje strategie ESG, czy to poprzez wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, czy też, w coraz większym stopniu, zajmowanie się zwrotami i logistyką zwrotów, która jest również obszarem krytycznym.

W przypadku kluczowych branż około 25% wszystkich zwrotów trafia na wysypiska.


Jakie podmioty uczestniczą w dyskusji na temat ESG, producenci, detaliści czy firmy 3PL?

Klienci zwracają się do nas o wsparcie w osiąganiu celów ESG. Obecnie to jedno z trzech pytań najczęściej zadawanych przez firmy, z którymi współpracujemy. To przykład prawdziwego partnerstwa na rzecz osiągania celów środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym. Współpracując z naszymi klientami podkreślamy, co udało nam się razem osiągnąć i jakie korzyści zdobyła ich firma. To stwarza możliwość pogłębienia relacji z klientami, którzy również przychodzą do nas z własnymi pomysłami do wspólnego wdrożenia.

Skala naszego działania i możliwość czerpania z najlepszych praktyk GXO wypracowywanych w ponad 900 centrach logistycznych sprawiają, że możemy oferować rozwiązania dla szerokiej grupy klientów. Wielu z naszych klientów jest bardzo zorientowanych na potrzebach konsumentów i tym, jak postrzegają oni ich działania na rzecz środowiska.

Jako firma działająca w wielu krajach i sektorach dla dużego grona klientów, macie doświadczenie w zarządzaniu zróżnicowanymi wymaganiami ESG.

Tak, chociaż z pewnością różnic jest coraz mniej niż można by przypuszczać. Podejście ESG zyskuje na znaczeniu na całym świecie. Oczywiście punkt wyjścia może być nieco inny w niektórych krajach lub sektorach, ale ich trajektoria wzrostu jest bardzo podobna.

Pracujemy z firmami globalnymi, prowadzącymi działalność w wielu krajach i ważne jest, aby były one uznawane za liderów w dziedzinie ESG. Ten trend jest niezwykle wyraźny: ESG jest napędzane przez duże marki skoncentrowane na konsumentach oraz przez kapitał obecny w tych branżach. Wyraźnie widać, że inwestycje oparte na ESG są jednym z największych źródeł wzrostu w skali globalnej i taka tendencja będzie się utrzymywać.

Jak zmienia się znaczenie ESG w negocjacjach umów?

ESG jest obecnie jednym z głównych wymogów dla każdego klienta. Podpisujemy z naszymi klientami umowy długoterminowe. Jeszcze 10 lat temu nie było takiego zainteresowania kwestiami ESG. Jego rosnące znaczenie to dobra rzecz dla naszych pracowników, klientów i planety.

Klienci oczekują, że operator logistyczny dostarczy im technologię, spełni wymagania ESG i wesprze w efektywnym rozwoju, ale tak naprawdę wiele z tych obszarów jest ze sobą mocno powiązanych. Na przykład automatyzacja pomaga w zapewnieniu precyzji, wydajności i przewidywalności, a także bezpieczeństwa pracowników.

Firmy widzą dziś o wiele lepiej korzyści płynące z ESG niż jeszcze dziesięć lat temu i ten trend będzie się utrzymywał.


Jakie będą nadchodzące trendy w obszarze ESG i jaką role będą tu odgrywać firmy 3PL?

Na rozwój ESG coraz bardziej będzie wpływać zwiększone zastosowanie automatyzacji, która zwiększa wydajność, przewidywalność i poprawia komfort pracy odciążając pracowników od wykonywania powtarzalnych zadań. Zastosowanie technologii pozwolą zmniejszać poziom zapasów i lepiej zarządzać zwrotami.

Dla przykładu obecnie łączymy technologię wizyjną z uczeniem maszynowym i sztuczną inteligencją, aby zmniejszyć koszty logistyki zwrotów. W niektórych przypadkach koszty są tak wysokie, że firmy po prostu nie zawracają sobie nimi głowy, a działalność ta jest o połowę rzadziej zlecana na zewnątrz niż w całej branży, więc jeśli będziemy mogli wykorzystać więcej technologii lub oprogramowania do obniżenia poziomu czynności manualnych wymaganych w logistyce zwrotów, zachęcimy więcej firm do zlecania tej działalności, ograniczając składowanie odpadów i nadmierną produkcję, a jednocześnie pomagając klientom w rozwoju, dając im dostęp do wcześniej niewykorzystanych zapasów.

Technologia będzie miała duże znaczenie dla osiągnięcia szeregu korzyści dla środowiska. Na szczęście mamy coraz większy dostęp do technologii, zarówno tych współpracujących czasowo jak i w sposób stały, co sprzyja także wprowadzaniu kolejnych usprawnień.

Pobierz pełną wersję raportu [po angielsku]: European Logistics & Supply Chain Sustainability 2022