Komunikat prasowy

GXO zostało partnerem stowarzyszeń logistycznych w Polsce, Czechach i Rumunii dzieląc się swą globalną wiedzą z lokalną branżą łańcucha dostaw

Warsaw, Poland  |  maj 16, 2022

Współpraca stworzy możliwości wymiany dobrych praktyk i umiejętności na rozwijających się rynkach Europy Środkowo- Wschodniej

GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO), największy na świecie operator Logistyki kontraktowej ogłosił dzisiaj zawarcie strategicznego partnerstwa z Polskim Stowarzyszeniem Managerów Logistyki I Zakupów oraz Czeskim Stowarzyszeniem Logistycznym, a także kontynuację członkostwa w Rumuńskim Stowarzyszeniu Logistycznym ARILOG.

"Takie partnerstwa są dla nas wspaniałą okazją do dzielenia się wiedzą logistyczną oraz promowania dobrych praktyk poprzez udział w konferencjach i warsztatach branżowych, wizyty oraz szkolenia w centrach logistycznych", powiedział Jean Luc Bessade, Dyrektor Zarządzający GXO na Europę Środkowo - Wschodnią. "Nasi eksperci ds. logistyki wymieniają się poglądami, doświadczeniami i umiejętnościami z zakresu logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw z innymi profesjonalistami w tych dziedzinach, dlatego cieszymy się, że możemy być częścią tej bardzo owocnej i korzystnej dla obu stron relacji biznesowej."

GXO działa w Europie Środkowo-Wschodniej od 2001 roku, zarządzając ponad dwudziestoma centrami logistycznymi w Polsce, Czechach i Rumunii, zatrudniając ok. 2500 pracowników na blisko 700 tys. m2 powierzchni magazynowej. Nowe strategiczne partnerstwa wzmocnią obecność GXO na tych ważnych rynkach.

Andrzej Zawistowski, Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Managerów Logistyki i Zakupów, powiedział:” Witamy GXO w gronie naszego stowarzyszenia jako Członka Wspierającego, który wnosi swą międzynarodową perspektywę oraz know-how zdobyte dzięki współpracy z klientami reprezentującymi najważniejsze branże. Od ponad 20 lat naszą misją jest budowania w Polsce centrum kompetencji w obszarze łańcucha dostaw na skalę Europy. Wierzymy, że GXO będzie mieć istotny wkład we wzmocnienie naszego środowiska oraz wzrost zainteresowania logistyką”.

GXO wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie do tworzenia wiodących w branży zautomatyzowanych rozwiązań, uwalniając pełen potencjał logistyki dla lokalnych i międzynarodowych klientów z branży e-commerce, mody, dóbr szybko zbywalnych (FMCG), żywności i napojów oraz handlu detalicznego, aby rozwijać jakość usług logistycznych w Polsce, Czechach i Rumunii.

Václav Cempírek, Prezes Czeskiego Stowarzyszenia Logistycznego, powiedział: "Od prawie 30 lat naszą główną misją jest tworzenie i animowanie platformy, która skupia się na najważniejszych zagadnieniach logistycznych i ich zastosowaniu w rzeczywistości biznesowej. Jesteśmy przekonani, że GXO w znaczący sposób przyczyni się do rozwoju naszej społeczności oraz atrakcyjności tematów związanych z logistyką."

GXO oferuje szeroki zakres usług logistycznych takich jak: magazynowanie, przygotowywanie zamówień, e-fulfilment, zarządzanie zwrotami, logistykę w temperaturze kontrolowanej, co-packing oraz usługi wartości dodanej, stwarzając szerokie możliwości kariery zarówno dla absolwentów, jak i dla doświadczonych specjalistów.

Adriana Palasan, Członek Założyciel i Wiceprezes ARILOG oraz przedstawiciel ELA, powiedziała: "W tym roku ARILOG obchodzi 20-lecie swojego istnienia. Cieszymy się, że możemy świętować ten kamień milowy razem z GXO jako pełnoprawnym członkiem naszej organizacji i wspólnie kontynuować promowanie profesjonalnej edukacji w zakresie łańcucha dostaw, najlepszych praktyk i komunikacji pomiędzy wszystkimi naszymi członkami."

Informacje na temat Polskiego Stowarzyszenia Managerów Logistyki I Zakupów

Polskie Stowarzyszenie Managerów Logistyki i Zakupów (PSML) jest stowarzyszeniem non-profit reprezentującym interesy polskich menedżerów łańcucha dostaw, logistyki i zakupów, działającym na rzecz misji budowania w Polsce centrum kompetencji w obszarze łańcucha dostaw na skalę europejską. PSML jest forum wymiany poglądów, doświadczeń i wiedzy w dziedzinie zarządzania łańcuchem dostaw i zakupów. Współpracując z partnerami z różnych środowisk, tworzy i promuje dobre praktyki biznesowe, a we współpracy z uczelniami i przedsiębiorstwami prowadzi intensywne działania na rzecz rozwoju kompetencji i zasobów ludzkich.

Informacje na temat Czeskiego Stowarzyszenia Logistycznego

Czeskie Towarzystwo Logistyczne (CLA) zostało założone w 1993 roku jako organizacja non-profit, działająca na rzecz społeczności lokalnej, zajmująca się zagadnieniami logistyki i jej zastosowania w praktyce gospodarczej. W 2001 roku CLA stało się pełnoprawnym członkiem Europejskiego Towarzystwa Logistycznego z siedzibą w Brukseli, a w 2004 roku członkiem Europejskiej Rady Certyfikacji Logistyki, stając się tym samym krajową instytucją certyfikującą dla menedżerów i innych specjalistów w dziedzinie logistyki. Główną misją CLA jest zapewnienie swoim członkom profesjonalnej pomocy w rozwiązywaniu problemów logistycznych, stworzenie platformy do interakcji z ekspertami spoza logistyki, rozpowszechnianie informacji na temat logistyki oraz współpraca ze stowarzyszeniami logistycznymi i podobnymi organizacjami w Czechach i za granicą.

Informacje na temat ARILOG Sieć Profesjonalistów Łańcucha Dostaw

ARILOG Sieć Profesjonalistów Łańcucha Dostaw to stowarzyszenie zawodowe założone w 2002 roku w Rumunii. Jego najważniejszymi celami jest: stałe rozwijanie platformy komunikacyjnej dla profesjonalistów pracujących w logistyce i łańcuchu dostaw (w tym zaopatrzenie, zapasy, planowanie, produkcja, transport, itp.); promowanie najlepszych praktyk w rumuńskiej branży logistycznej i łańcucha dostaw; oraz wspieranie wymiany wiedzy służącej członkom w ramach ciągłego rozwoju zawodowego.

Informacje na temat GXO Logistics

GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO) jest największym na świecie operatorem logistyki kontraktowej, który korzysta z dynamicznego rozwoju e-commerce, automatyzacji oraz outsourcingu. GXO dąży do zapewnienia opartego na różnorodności, atrakcyjnego miejsca pracy dla 120 000 pracowników w ponad 900 centrach logistycznych o łącznej powierzchni 18,5 mln m2. Firma współpracuje z największymi globalnymi markami na świecie, dostarczając zwinne i skalowalne odpowiedzi na złożone wyzwania logistyczne za pomocą zaawansowanych technologicznie rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw i e-commerce. Siedziba GXO znajduje się w Greenwich, Conn, USA. Więcej informacji dostępnych jest na stronieoraz outsourcingu. GXO dąży do zapewnienia opartego na różnorodności, atrakcyjnego miejsca pracy dla 120 000 pracowników w ponad 900 centrach logistycznych o łącznej powierzchni 18,5 mln m2. Firma współpracuje oraz outsourcingu. GXO dąży do zapewnienia opartego na różnorodności, atrakcyjnego miejsca pracy dla 120 000 pracowników w ponad 900 centrach logistycznych o łącznej powierzchni 18,5 mln m2. Firma współpracuje  GXO.com , a także na profilach GXO w mediach społecznościowych: LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagramie oraz YouTube.

Kontakt dla mediów