Logistyka zwrotów

Maksymalizacja wartości i ochrona marki w odniesieniu do wszystkich możliwości zwrotu i kanałów

Dla wielu firm logistyka zwrotów – czyli zarządzanie towarami zwracanymi – stanowi nieprzyjemną perspektywę. Złożoność wymaganych usług, intensywność oczekiwań konsumentów i koszt zwrotów nieaktywnych sprawiają, że logistyka zwrotów jest w naturalny sposób częścią łańcucha dostaw, która powinna być zlecana na zewnątrz. Jesteśmy w stanie zarządzać całym procesem obsługi zwrotów, w tym odbiorem przesyłek przychodzących, kontrolą, uzupełnieniem, przepakowywaniem, zwrotem do sprzedaży detalicznej lub przekazaniem do utylizacji, a także zarządzaniem zwrotami i rozpatrywaniem roszczeń gwarancyjnych. Nasze oprogramowanie zapewnia stałą widoczność, a nasze rozwiązania analityczne umożliwiają przewidywanie przyszłych wolumenów. Możliwości te okazały się wystarczające w odniesieniu do każdego kanału, sezonowości lub kategorii produktu.

GXO Data driven Reverse Logistics Report Leads

How data science can help cut costs, add revenue, and improve sustainability for your business.