Logistyka zwrotów

Maksymalizacja wartości i ochrona marki w odniesieniu do wszystkich możliwości zwrotu i kanałów

Dla wielu firm logistyka zwrotów – czyli zarządzanie towarami zwracanymi – stanowi nieprzyjemną perspektywę. Złożoność wymaganych usług, intensywność oczekiwań konsumentów i koszt zwrotów nieaktywnych sprawiają, że logistyka zwrotów jest w naturalny sposób częścią łańcucha dostaw, która powinna być zlecana na zewnątrz. Jesteśmy w stanie zarządzać całym procesem obsługi zwrotów, w tym odbiorem przesyłek przychodzących, kontrolą, uzupełnieniem, przepakowywaniem, zwrotem do sprzedaży detalicznej lub przekazaniem do utylizacji, a także zarządzaniem zwrotami i rozpatrywaniem roszczeń gwarancyjnych. Nasze oprogramowanie zapewnia stałą widoczność, a nasze rozwiązania analityczne umożliwiają przewidywanie przyszłych wolumenów. Możliwości te okazały się wystarczające w odniesieniu do każdego kanału, sezonowości lub kategorii produktu.

GXO Data driven Reverse Logistics Report Leads

How data science can help cut costs, add revenue, and improve sustainability for your business.

Back-to-top