Komunikat prasowy

GXO sfinalizowało przejęcie PFSweb

Greenwich, USA  |  październik 23, 2023

PFS GXO linear scaled

GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO), największy na świecie operator logistyki kontraktowej, ogłosił dzisiaj pomyślne zakończenie przejęcia PFSweb, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, będącego wiodącą platformą sprzedaży ecommerce.

Malcolm Wilson, prezes GXO powiedział: "Dzisiejsze przejęcie stanowi ważny krok w rozszerzaniu obecności GXO w nowych, szybko rozwijających się branżach w Ameryce Północnej i znacząco zwiększa nasze możliwości, które przyniosą bezpośrednie korzyści naszym klientom. Cieszymy się, że możemy oficjalnie powitać utalentowany zespół PFSweb w GXO. Udane przejęcie jest kolejnym przykładem naszego zaangażowania w tworzenie wartości dla akcjonariuszy poprzez zdyscyplinowaną alokację kapitału, gdy pojawiają się ku temu odpowiednie możliwości".

Przejęcie PFSweb rozszerzy obecność GXO w szybko rozwijających się branżach, takich jak kosmetyczna czy dóbr luksusowych, w Ameryce Północnej i Europie, korzystając ze współpracy PFSweb z ponad 100 markami. GXO wykorzysta również kluczowe wyróżniki PFSweb, począwszy od wysokiej jakości obsługi klienta, bezpiecznych płatności i ochrony przed oszustwami, po rozproszone systemy orkiestracji zamówień, na których polega wiele wysokiej klasy marek.

Po sfinalizowaniu transakcji PFSweb będzie działać jako oddział w regionie obu Ameryk i Azji i Pacyfiku GXO, którym kieruje Eduardo Pelleissone.

Eduardo Pelleissone, prezes GXO na kraje obydwu Ameryk i Azji Pacyficznej, dodał: "Cieszymy się ze znaczących możliwości, jakie przynosi PFSweb stając się częścią GXO. Wspólnie będziemy rozszerzać ofertę premium GXO oraz podnosić jakość obsługi klientów, jednocześnie zwiększając nasze udziały w rynku w Ameryce Północnej".     

Oferta przetargowa GXO na wszystkie pozostające w obrocie akcje PFSweb wygasła z końcem dnia, o godzinie 12:00 czasu nowojorskiego, 20 października 2023 roku. Computershare Inc. i Computershare Trust Company, N.A., depozytariusz i agent płatniczy oferty przetargowej, poinformowały GXO, że do dnia wygaśnięcia oferty złożono ważną i nieodwołalną ofertę na łącznie 19 792 215 akcji PFSweb, co stanowi około 86,9% pozostających w obrocie akcji. Wszystkie warunki oferty zostały spełnione, a GXO zaakceptowało płatność w wysokości 7,50 USD za akcję, w gotówce, bez odsetek i pomniejszone o wszelkie obowiązujące potrącenia, wszystkie akcje, które zostały zgodnie zaofertowane i nie zostały zgodnie wycofane, i niezwłocznie zapłaci za wszystkie takie akcje. Po przyjęciu akcji objętych ofertą, GXO sfinalizowało przejęcie PFSweb poprzez fuzję drugiego stopnia Peregrine MergerSub I, Inc. z PFSweb. W wyniku fuzji PFSweb stał się spółką zależną należącą w całości do GXO. W wyniku transakcji akcje PFSweb zostaną wycofane z obrotu giełdowego i przestaną być notowane na Nasdaq Capital Market.

Doradcą finansowym GXO przy wskazanej transakcji był Goldman Sachs, a doradcą prawnym Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. Doradcą finansowym PFSweb przy transakcji był Raymond James & Associates, Inc, a doradcą prawnym FisherBroyles, LLP.

Informacje na temat GXO Logistics

GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO) jest największym na świecie operatorem logistyki kontraktowej, który korzysta z dynamicznego rozwoju e-commerce, automatyzacji oraz outsourcingu. GXO dąży do zapewnienia opartego na różnorodności, atrakcyjnego miejsca pracy dla ponad 130 tys. pracowników w ponad 970 centrach logistycznych o łącznej powierzchni 20 mln m2. Firma współpracuje z największymi globalnymi markami na świecie, dostarczając zwinne i skalowalne odpowiedzi na złożone wyzwania logistyczne za pomocą zaawansowanych technologicznie rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw i e-commerce. Siedziba GXO znajduje się w Greenwich, Conn, USA. Więcej informacji dostępnych jest na stronie GXO.com for more information.

Kontakt dla mediów