Komunikat prasowy

GXO podpisało Kartę Różnorodności w Hiszpanii

Madrid, Spain  |  grudzień 12, 2023

Europejska komisarz ds. równości, Helena Dalli, otworzyła galę Fundacji Różnorodności wraz z firmami-sygnatariuszami.

GXO zobowiązuje się do przestrzegania Dekalogu Europejskiego w celu stworzenia bezpiecznego i integracyjnego miejsca pracy oraz równych szans.

GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO), największy na świecie operator logistyki kontraktowej, podpisało Kartę Różnorodności podczas wydarzenia zorganizowanego przez Fundación Diversidad w Madrycie. Udział GXO w ceremonii podpisania potwierdza zaangażowanie firmy w kulturę integracji i różnorodność pracowników w Hiszpanii i na całym świecie.

Rafael Gutiérrez de Mesa, dyrektor zarządzający GXO na Hiszpanię i Portugalię, powiedział: "Dla GXO to wielki zaszczyt po raz kolejny zobowiązać się wobec naszych pracowników, podpisując Kartę Różnorodności. Jest to potwierdzenie naszego zaangażowania w integrację w miejscu pracy dla naszych pracowników i społeczności, aby wywierać pozytywny wpływ na społeczeństwo".

Europejska komisarz ds. równości Helena Dalli powiedziała: "Zachęcam firmy do dalszej pracy na rzecz różnorodności i integracji, poprzez działania mające na celu tworzenie bezpiecznych i przyjaznych miejsc pracy, w których każdy ma swoje miejsce, przyczyniając się do dobrego samopoczucia pracowników i lepszych wyników biznesowych".

Karta Różnorodności, promowana przez Komisję Europejską, zawiera 10 zasad, które firmy i organizacje podpisują, aby wzmocnić swoje zaangażowanie na rzecz różnorodności, integracji i równych szans w miejscu pracy. Do Rafaela Gutiérreza de Mesa dołączyła prezes Fundacji Różnorodności, María Eugenia Girón, oraz Cristina Villalba, szefowa inicjatyw GXO w zakresie przynależności, integracji i różnorodności w Hiszpanii i Portugalii.

W ramach swojej kultury opartej na wartościach, GXO jest mocno zaangażowane w integrację i podnoszenie jakości życia ponad 8500 pracowników w Hiszpanii i Portugalii, społeczności, w których żyją oraz całego społeczeństwa. Jako lider usług logistycznych, GXO tworzy atrakcyjne miejsca pracy i wpływa na jakość życia lokalnych społeczności.

Globalny program przynależności i integracji GXO o nazwie "We Belong" obejmuje szereg inicjatyw promujących integrację i zaangażowanie wszystkich pracowników, oraz tworzenie przyjaznego środowiska pracy. Pracownicy mają również dostęp do GXO University, platformy internetowej, która oferuje zarówno kursy podstawowe jak i zaawansowane, przyznając certyfikaty w obszarach takich jak edukacja cyfrowa, zarządzanie zespołem i przywództwo.

Informacje na temat Fundación Diversidad

Fundación para la Diversidad jest największą organizacją promującą działania firm i społeczności na rzecz zarządzania różnorodnością i integracji ludzi bez względu na płeć, wiek, kulturę, pochodzenie, narodowość, niepełnosprawność, religię, orientację seksualną lub jakiekolwiek inne uwarunkowania indywidualne lub społeczne. Ponad 1650 firm podpisało Kartę Różnorodności, pionierską inicjatywę w Europie. Jako że różnorodność i integracja stanowią imperatyw etyczny i prawny, prowadzimy działania uświadamiające i rozpowszechniające skierowane do kadry zarządzającej i pracowników. Fundación Diversidad jest przekonana, że różnorodność generuje również innowacje, zrównoważony rozwój i długoterminowe korzyści biznesowe. Im większa różnorodność i integracja, tym większa przewaga konkurencyjna i lepsze wyniki. Partnerami Fundación Diversidad są: Admiral Seguros, Alcon, Allianz, AXA, Banijay Iberia, BASF, BBi Communication, BD, CaixaBank, Cepsa, Clarios, Diageo, Humana&Mente Comunicación, Iberdrola, JTI, LATAM Airlines, Leroy Merlin, Lilly, Nationale-Nederlanden, Orange, Provital Group, Real Madrid Club de Fútbol, Richemont, Sacyr, Towa Pharmaceuticals i Vivofácil.

Więcej informacji na stronie https://fundaciondiversidad.com

Informacje na temat GXO Logistics

GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO) jest największym na świecie operatorem logistyki kontraktowej, który korzysta z dynamicznego rozwoju e-commerce, automatyzacji oraz outsourcingu. GXO dąży do zapewnienia opartego na różnorodności, atrakcyjnego miejsca pracy dla ponad 130 tys. pracowników w ponad 970 centrach logistycznych o łącznej powierzchni 20 mln m2. Firma współpracuje z największymi globalnymi markami na świecie, dostarczając zwinne i skalowalne odpowiedzi na złożone wyzwania logistyczne za pomocą zaawansowanych technologicznie rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw i e-commerce. Siedziba GXO znajduje się w Greenwich, Conn, USA. Więcej informacji dostępnych jest na stronie GXO.com, a także na profilach GXO w mediach społecznościowych: LinkedIn, X, Facebook, Instagramie i YouTube.