Studium przypadku

GXO daje drugie życie produktom PO.P

Header POP case study

Wyzwanie klienta

Polarn O. Pyret (PO.P), wiodąca marka odzieży dziecięcej, od samego początku jest pionierem zrównoważonej produkcji. Firma jest zaangażowana w tworzenie wysokiej jakości odzieży, która może być noszona przez co najmniej troje dzieci i zachęca do wymiany w rodzinach oraz wśród przyjaciół i krewnych.

W 2022 r. firma PO.P zdecydowała się pójścia o krok dalej w swojej misji zrównoważonego rozwoju i wydłużyła cykl życia odzieży poprzez odsprzedaż używanych przedmiotów. Celem było stworzenie jednego miejsca docelowego zarówno dla kupujących, jak i sprzedających, zapewniającego zysk i doskonałą obsługę klienta.

Rozwiązanie

GXO już wcześniej świadczyło różnorodne usługi magazynowe w rama współdzielonej powierzchni magazynowej GXO Direct , obejmujące odbiór i oznakowanie towaru, przygotowanie jego zdjęcia, ozonowanie, czyszczenie, kompletacje, pakowanie, wysyłkę, realizację odsprzedaży oraz zarządzanie zwrotami.

Kiedy testy potwierdziły wystarczający popyt, GXO pomogło szwedzkiemu "najbardziej ekologicznemu detaliście" uruchomić w ciągu zaledwie kilku miesięcy PO.P Second Hand będący skalowalną, dochodową firmą zajmującą się odsprzedażą produktów z drugiej ręki. PO.P Second Hand daje klientom większy wybór, jednocześnie będąc pionierem "bardziej ekologicznej podejścia do sprzedaży detalicznej" poprzez zmniejszenie wpływu produkcji tekstyliów na środowisko.

Cyrkularny projekt PO. Pyret – przebieg procesu

PL PO P case study flow diagram

Jak to działa:         

 • Klienci rejestrują swoje transakcje online za pośrednictwem platformy Tern Eco zintegrowanej z operacjami GXO Direct, co umożliwia im wysyłanie niechcianej odzieży do centrum zwrotów. PO.P Second Hand w zamian za specjalne vouchery.
 • GXO gromadzi odzież, a następnie przeprowadza dokładny proces przywracania pełnej wartości, który może obejmować wywabianie zapachów przez ozonowanie, czyszczenie punktowe, zbieranie kłaczków, drobne przeszycia i tworzenie par produktów w celu maksymalizacji ich wartości do ponownej odsprzedaży.
 • Odświeżone przedmioty są oceniane pod względem jakości i odpowiednio wyceniane.
 • Przedmioty są profesjonalnie fotografowane w studiu GXO Direct zgodnie ze standardami obowiązującymi dla nowej odzieży.
 • Odzież jest następnie pakowana, umieszczana w magazynie, wprowadzana do bazy danych i prezentowana do odsprzedaży na stronie internetowej PO.P wraz z nową odzieżą, co ułatwia klientom zakup nowej i używanej odzieży w jednym zamówieniu.

Osiągnięcia

Od czasu uruchomienia w październiku 2022 r. skalowalnej, w pełni zautomatyzowanej usługi PO.P Second Hand, partnerstwo między GXO i PO.P przyniosło znakomite wyniki, takie jak:

 • Zmniejszenie barier w oddawaniu odzieży do odsprzedaży i stworzenie jednej strony internetowej dla sprzedawców i kupujących odzież używaną.
 • Przywrócenie ponad 95% zwróconej odzieży do odsprzedaży.
 • Poszerzenie bazy klientów - 35% kupujących w PO.P Second Hand to nowi klienci.
 • Przechwycenie wartości dla PO.P, która w przeciwnym razie zostałaby utracona na rzecz innych sklepów internetowych oraz zwiększenie lojalności klientów dzięki prawdziwie cyrkularnemu rozwiązaniu.
 • Rozszerzenie i optymalizacja operacje magazynowych, w tym udoskonalenie systemu przechowywania zapasów i otwarcie studia fotograficznego na miejscu w celu zaspokojenia popytu, który stał się 10 razy większy niż PO.P Second Hand początkowo przewidywał.
 • Dzięki tej inicjatywie firma PO.P Second Hand otrzymała prestiżową nagrodę Drapers Award dla najlepszej inicjatywy w zakresie obiegu zamkniętego w 2023 roku.
POP coat