Příběh úspěchu

Využití obnovy aktiv k maximalizaci návratnosti investic při snížení plýtvání

Vestel

Výzva od zákazníka

Vestel, turecká společnost vyrábějící domácí a profesionální spotřebiče, sestávající z 18 společností specializovaných na elektroniku, domácí spotřebiče a informační technologie, hledala odbornost GXO ServiceTech , aby vytvořila řešení pro vracení televizorů.

Řešení

Ve spolupráci se společností Vestel vytvořila společnost GXO ServiceTech proces obnovy majetku s cílem maximalizovat návratnost investic. Cílem tohoto řešení bylo dát produktům druhý život na trhu a vyhnout se plýtvání.

Výsledky

Vestel, který za poslední 3 roky zpracoval více než 40 000 televizorů, dokázal během špiček růst díky GXO ServiceTech.

Proces Asset Recovery zajistil, že více než 75 % jejich vrácených televizorů je opětovně vráceno zpět na trh k dalšímu použití, což jim dává druhý život.

Minimalizace odpadu obnovou náhradních dílů a opětovným použitím v tomto procesu, GXO ServiceTech spolupracuje se společností Vestel na snížení množství elektroodpadu a zároveň na zvýšení hodnoty prodeje znovuzískaných televizorů o více než 10 %.