Environmentální, sociální a správní aspekty (ESG)

Pozitivní dopad na naše zaměstnance, partnery a planetu

Náš závazek v oblasti ESG

Náš závazek dodržovat zásady ochrany životního prostředí, sociální oblasti a správy a řízení (ESG) se propisuje do všeho, co děláme, ať už se jedná o navrhování bezpečných a udržitelných provozů, kde dochází ke snížení objemu odpadu a spotřeby energie, budování inkluzivních kariérních postupů, které podporují angažovanost a pomáhají různorodým týmům prosperovat, nebo zajišťování těch nejlepších postupů správy a řízení společnosti. ESG je zkrátka základem naší činnosti a našeho úspěchu.

New Project 26

Environmentální aspekt

V našich provozech a firemní infrastruktuře podporujeme udržitelnost, protože je to správné pro naši planetu. A zároveň je to dobrá příležitost pro naše klienty. Zvyšováním efektivity v rámci dodavatelských řetězců a efektivním řízením reverzní logistiky se snaží společnost GXO minimalizovat počet výrobků, které končí na skládkách.

Ve spolupráci s našimi zákazníky navrhujeme udržitelná řešení a vytváříme akční plány na snížení emisí využívající moderní technologie, investice do obnovitelných zdrojů energie a snižujeme množství odpadu.

Stanovili jsme si smělé ekologické cíle a s našimi zákazníky spolupracujeme na tom, aby i oni splnili ty své.

Společnost GXO je na dobré cestě tyto současné cíle splnit nebo předčit:

• využívání LED osvětlení v 80 % provozů po celém světě do roku 2025

• 80% míra odklonu od skládek po celém světě do roku 2025

• snížení emisí skleníkových plynů o 30 % oproti úrovni z roku 2019 do roku 2030.

• 50 % obnovitelné energie po celém světě do roku 2030

• 100% uhlíková neutralita do roku 2040

Sociální aspekt

Společnost GXO se snaží podporovat kulturu bezpečnosti, rozmanitosti, inkluze, rozvoje a angažovanosti. Naše snahy zahrnují:

• Dosahování těch nejlepších výsledků v oblasti bezpečnosti

• Najímání optimální kombinace kmenových zaměstnanců a agenturních pracovníků

• Podpora rozmanitosti, inkluze a sounáležitosti na každém pracovišti, v každé interakci od skladové haly po zasedací místnost

• Podpora vysoké míry angažovanosti zaměstnanců

• Nabízení průběžných školení a akcí na podporu inkluzivní kultury a rozvojových programů s ohledem na kariérní postup

• Účast na mnoha komunitních programech a vyčlenění prostředků na jejich realizaci

• Zavádění technologií, které zvyšují nejen efektivitu a produktivitu, ale také pomáhají vytvářet bezpečnější a zajímavější pracovní prostředí pro členy našeho týmu.

2020 sustainability report GXO
GXO Social Lady folder

Aspekt správy a řízení

Společnost GXO ví, že způsob, jakým podnikáme, je stejně důležitý jako to naše chování. Náš závazek k zásadovému, etickému chování se propisuje do každého našeho byznysového rozhodnutí.

Efektivní řízení společnosti, dohled a správa pro nás znamenají:

• Dodržování přísných právních, compliance a finančních zásad, postupů a praktik

• Přesné finanční výkaznictví a silné vnitřní kontrolní mechanismy

• Komplexní hodnocení rizik a programy řízení rizik

• Různorodé, kvalifikované a angažované představenstvo

• Komplexní etický kodex a kultura, která podporuje zaměstnance v tom, aby vznášeli dotazy a připomínky bez obav z odvetných opatření.

• Nastavení odměňování řídících pracovníků a podílů na základním kapitálu tak, aby byly v souladu zájmy vedoucích pracovníků se zájmy zaměstnanců, akcionářů a dalších zúčastněných stran

Zajímavé události

AA (Leader) MSCI podle hodnocení ESG Rating

Skvěle hodnocené obchodní postupy z hlediska ESG

ISO14001

Certifikace ISO pro environmentální řízení v řadě logistických center společnosti GXO

Emise paliv z vysokozdvižných vozíků

Monitorované sklady, zavedené protokoly k případnému přijetí okamžitého nápravného opatření

Sklad budoucnosti

Ekologicky vyspělý závod ve Velké Británii s energeticky úsporným LED osvětlením, čpavkovým chlazením, vzduchovými tepelnými čerpadly a sběrem dešťové vody

Recyklace použitého zboží

Každý rok recyklujeme milióny elektronických součástek a baterií jako vedlejší produkt reverzní logistiky.

Hodnocení energetické účinnosti

Provádí se před výběrem skladů k pronájmu.

Optimální balení

Tam, kde je to možné, se pro distribuované produkty používají ty nejefektivnější velikosti kartonů a recyklované obaly.

Udržitelnost v procesu vracení zboží

V případě, že společnost GXO provozuje reverzní logistiku, na skládce končí 1% vráceného zboží, zatímco průměr v odvětví je 25%

Cesta k nule

Náš program Road to Zero (Cesta k nule) usiluje o nulový počet pracovních úrazů a nemocí z povolání a zároveň o emocionální pohodu všech členů týmu GXO.

Jak podnikat správně

  Meagan Fitzsimmons , ředitelka compliance a ESG společnosti GXO, hovoří o tom, proč je ESG klíčovou součástí moderního podnikání. Nabízí totiž větší transparentnost a větší odpovědnost vůči zainteresovaným osobám.

Související obsah

Případová studie: Partnerství s globálním zákazníkem za účelem dosažení cílů ESG

Moderní zařízení s těmi nejlepšími prvky udržitelnosti ve své třídě, které jsou souladu se závazkem společnosti Kering snížit uhlíkovou stopu své činnosti v dodavatelském řetězci

GXO zavádí automatizované řešení balení

Společnost GXO využívá 3D technologii a automatizaci k úpravě velikosti obalů na míru, čímž výrazně šetří materiály a přispívá k udržitelnosti

GXO a ARES slaví 10. výročí Log'ins

GXO a ARES slaví 10. výročí partnerství na podporu sociální inkluze prostřednictvím Log'ins

Dvěma zaměstnancům společnosti GXO s Downovým syndromem se daří ve vysněných zaměstnáních

Dva mladí muži s Downovým syndromem se dělí o své zkušenosti s prací pro společnost GXO ve Velké Británii

Ženy v Ugandě na sedadle pro řidiče

Abbie Rennison, absolventka GXO a projektová pracovnice společnosti Transaid, která v Ugandě školí ženy na řidičky nákladních vozidel, si připomíná Mezinárodní den žen

Udržitelné výnosy z prodeje

Spotřebitelé čím dál víc přecházejí na e-shopy, proto záplava zboží vráceného online začíná pro maloobchodníky a logistiku třetí strany představovat více než jen logistickou výzvu – je to výzva i pro životní prostředí.

Mějte přehled o tom, co
je nového v logistice


Kliknutím na Přihlásit se k odběru souhlasíte se zasíláním e-mailů od společnosti GXO. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Další informace o tom, jak používáme a chráníme vaše osobní údaje a jak uplatnit vaše práva, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.  

Tato stránka je chráněna pomocí technologie reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásadách ochrany osobních údajů. a podmínky služby Google .

Back-to-top