Environmentální, sociální a správní aspekty (ESG)

Pozitivní dopad na naše zaměstnance, partnery a planetu

Náš závazek v oblasti ESG

Náš závazek dodržovat zásady ochrany životního prostředí, sociální oblasti a správy a řízení (ESG) se propisuje do všeho, co děláme, ať už se jedná o navrhování bezpečných a udržitelných provozů, kde dochází ke snížení objemu odpadu a spotřeby energie, budování inkluzivních kariérních postupů, které podporují angažovanost a pomáhají různorodým týmům prosperovat, nebo zajišťování těch nejlepších postupů správy a řízení společnosti. ESG je zkrátka základem naší činnosti a našeho úspěchu.

New Project 26

Environmentální aspekt

V našich provozech a firemní infrastruktuře podporujeme udržitelnost, protože je to správné pro naši planetu. A zároveň je to dobrá příležitost pro naše zákazníky. Zvyšováním efektivity v rámci dodavatelských řetězců a efektivním řízením reverzní logistiky se snaží společnost GXO minimalizovat počet výrobků, které končí na skládkách.

Ve spolupráci s našimi zákazníky navrhujeme udržitelná řešení a vytváříme akční plány na snížení emisí využívající moderní technologie , investice do obnovitelných zdrojů energie a snižujeme množství odpadu.

Stanovili jsme si smělé ekologické cíle a s našimi zákazníky spolupracujeme na tom, aby i oni splnili ty své.

Společnost GXO je na dobré cestě tyto cíle ESG splnit nebo dokonce překonat:

 • využívání LED osvětlení v 80 % provozů po celém světě do roku 2025
 • 80% míra odklonu od skládek po celém světě do roku 2025
 • snížení emisí skleníkových plynů o 30 % oproti úrovni z roku 2019 do roku 2030.
 • 50 % obnovitelné energie po celém světě do roku 2030
 • 100% uhlíková neutralita do roku 2040

Sociální aspekt

Snažíme se být preferovaným zaměstnavatelem a vytváříme pozitivní a bezpečné pracovní prostředí pro naše zaměstnance. Podporujeme kulturu inkluze , poskytujeme příležitosti ke kariérnímu růstu, využíváme inovace k tomu, aby se naši spolupracovníci cítili bezpečně a dosáhli vyšší efektivity ve svých každodenních činnostech. Zároveň podporujeme aktivity, které jsou důležité pro lokální komunity.

Naše programy a zásady jsou přizpůsobeny našim cílům:

 • Budování kultury sounáležitosti
 • Poskytnutí jasné kariérní cesty všem zaměstnancům
 • Zajištění bezpečného pracoviště
2020 sustainability report GXO
GXO Social Lady folder

Aspekt správy a řízení

Společnost GXO ví, že způsob, jakým podnikáme, je stejně důležitý jako naše chování. Náš závazek k zásadovému, etickému chování se propisuje do každého našeho byznysového rozhodnutí.

Naše cíle řízení se zaměřují na:

 • Udržování kvalitního programu informační bezpečnosti
 • Rozvoje firemní kultury založené na etice

Efektivní řízení společnosti, dohled a správa pro nás znamenají:

 • Dodržování přísných právních, compliance a finančních zásad, postupů a praktik
 • Tvorba přesného finančního výkaznictví a silných vnitřních kontrolních mechanismů
 • Provádění komplexních hodnocení rizik a programů řízení rizik
 • Výběr různorodého, kvalifikovaného a angažovaného představenstva
 • Udržování komplexního etického kodexu a kultury, které podporují zaměstnance v tom, aby vznášeli dotazy a připomínky bez obav z odvetných opatření.
 • Nastavení odměňování řídících pracovníků a podílů na základním kapitálu tak, aby byly v souladu zájmy vedoucích pracovníků se zájmy zaměstnanců, akcionářů a dalších zúčastněných stran

Zajímavé události

AA (Leader) MSCI podle hodnocení ESG Rating

Skvěle hodnocené obchodní postupy z hlediska ESG

ISO14001

Certifikace ISO pro environmentální řízení v řadě logistických center společnosti GXO

Emise paliv z vysokozdvižných vozíků

Monitorované sklady, zavedené protokoly k případnému přijetí okamžitého nápravného opatření

Sklad budoucnosti

Ekologicky vyspělý závod ve Velké Británii s energeticky úsporným LED osvětlením, čpavkovým chlazením, vzduchovými tepelnými čerpadly a sběrem dešťové vody

Recyklace použitého zboží

Každý rok recyklujeme milióny elektronických součástek a baterií jako vedlejší produkt reverzní logistiky.

Hodnocení energetické účinnosti

Provádí se před výběrem skladů k pronájmu.

Optimální balení

Tam, kde je to možné, se pro distribuované produkty používají ty nejefektivnější velikosti kartonů a recyklované obaly.

Udržitelnost v procesu vracení zboží

V případě, že společnost GXO provozuje reverzní logistiku, na skládce končí 1% vráceného zboží, zatímco průměr v odvětví je 25%

Cesta k nule

Náš program Road to Zero (Cesta k nule) usiluje o nulový počet pracovních úrazů a nemocí z povolání a zároveň o emocionální pohodu všech členů týmu GXO.

Zajímavé události

AA MSCI ESG Rating, nejlepší v odvětví

Skvěle hodnocené obchodní postupy z hlediska ESG

ISO14001

Certifikace ISO pro environmentální řízení v řadě logistických center společnosti GXO

Snížení množství odpadu

78,7 % odpadu spojeného s logistickými operacemi (celosvětově) neskončilo v roce 2022 na skládkách

Cesta k nule

Náš program Road to Zero (Cesta k nule) usiluje o nulový počet pracovních úrazů a nemocí z povolání a zároveň o emocionální pohodu všech členů týmu GXO.

Sklad budoucnosti

Ekologicky pokročilé logistické centrum s energeticky úsporným LED osvětlením, čpavkovým chlazením, vzduchovými tepelnými čerpadly a sběrem dešťové vody

Recyklace použitého zboží

Každý rok recyklujeme milióny elektronických součástek a baterií jako výsledek reverzní logistiky.

Univerzita GXO

Školení a rozvoj pro zlepšení dovedností členů týmu a umožnění kariérního postupu

Optimální balení

Tam, kde je to možné, se pro distribuované produkty používají ty nejefektivnější velikosti kartonů a recyklované obaly.

Vysokozdvižné vozíky s lithiovou baterií

Zavedeny za účelem snížení spotřeby elektrické energie

Jak podnikat správně

  Meagan Fitzsimmons , ředitelka compliance a ESG společnosti GXO, hovoří o tom, proč je ESG klíčovou součástí moderního podnikání. Nabízí totiž větší transparentnost a větší odpovědnost vůči zainteresovaným osobám.

Související případy

Zprávy o udržitelnosti

ESG Report 2022

ESG Report 2021

Navštivte stránku Ethics a prohlédněte si globální pravidla pro dodržování předpisů a zásady týkající se ESG, a také specifické směrnice pro jednotlivé země.

Související obsah

Případová studie: Partnerství s globálním zákazníkem za účelem dosažení cílů ESG

Moderní zařízení s těmi nejlepšími prvky udržitelnosti ve své třídě, které jsou souladu se závazkem společnosti Kering snížit uhlíkovou stopu své činnosti v dodavatelském řetězci

GXO zavádí automatizované řešení balení

Společnost GXO využívá 3D technologii a automatizaci k úpravě velikosti obalů na míru, čímž výrazně šetří materiály a přispívá k udržitelnosti

GXO a ARES slaví 10. výročí Log'ins

GXO a ARES slaví 10. výročí partnerství na podporu sociální inkluze prostřednictvím Log'ins

Dvěma zaměstnancům společnosti GXO s Downovým syndromem se daří ve vysněných zaměstnáních

Dva mladí muži s Downovým syndromem se dělí o své zkušenosti s prací pro společnost GXO ve Velké Británii

Ženy v Ugandě na sedadle pro řidiče

Abbie Rennison, absolventka GXO a projektová pracovnice společnosti Transaid, která v Ugandě školí ženy na řidičky nákladních vozidel, si připomíná Mezinárodní den žen

Udržitelné výnosy z prodeje

Spotřebitelé čím dál víc přecházejí na e-shopy, proto záplava zboží vráceného online začíná pro maloobchodníky a logistiku třetí strany představovat více než jen logistickou výzvu – je to výzva i pro životní prostředí.

Mějte přehled o tom, co
je nového v logistice

Kliknutím na Přihlásit se k odběru souhlasíte se zasíláním e-mailů od společnosti GXO. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Další informace o tom, jak používáme a chráníme vaše osobní údaje a jak uplatnit vaše práva, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.  

Tato stránka je chráněna pomocí technologie reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásadách ochrany osobních údajů. a podmínky služby Google .