Komunikat prasowy

GXO wyróżnione w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Warsaw, Poland  |  Czerwiec 03, 2022

FOB uwzględniło projekty GXO związane z promowaniem różnorodności, edukacją kobiet, rozwijaniem możliwości szkoleniowych, podnoszeniem bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz zaangażowaniem społecznym i rozwojem społeczności lokalnej

GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO), największy na świecie operator logistyki kontraktowej ogłosił dziś, że pięć jego najlepszych praktyk w Polsce zostało wyróżnionych w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. To specjalna 20. edycja raportu, w której GXO pojawia się po raz pierwszy. Publikowany corocznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu raport ”Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy w Polsce przegląd inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju.

“Jesteśmy zaszczyceni, że znaleźliśmy się w gronie firm wyróżnionych w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu", powiedziała Joanna Borkowska - Iwanek, Dyrektor HR GXO na Polskę i Czechy. "Nasze najlepsze praktyki ilustrują i promują podstawowe wartości GXO: bezpieczeństwo, szacunek, pozytywny wpływ, przełomowe rozwiązania i osiągnięcia. Działania podejmowane w imię tych wartości pomagają nam również w budowaniu silnych i zgranych zespołów, szczególnie w czasie pandemii, kiedy pracownicy naszych kilkudziesięciu centrów logistycznych nie mieli możliwości spotkać się osobiście. Dzięki takim praktykom jesteśmy w stanie zaangażować członków zespołów we wszystkich lokalizacjach, również pracowników magazynowych, dlatego zamierzamy nadal rozwijać takie projekty”. 

W 20. edycji raportu zaprezentowano 1677 działań podjętych przez 283 firmy pogrupowanych wg normy ISO 26000 oraz 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Analiza zgłoszonych inicjatyw pokazuje m.in. rosnące oczekiwania społeczne wobec odpowiedzialności biznesu za wpływ na otoczenie.

“Cieszy nas rosnące zainteresowanie raportem i większa gotowość firm do dzielenia się dobrymi praktykami z zakresu zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu wszyscy zyskują więcej inspiracji do działania i współpracy, a obraz odpowiedzialnego biznesu staje się pełniejszy”, powiedziała Marzena Strzelczak, prezeska i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

GXO zgłosiło swe najlepsze praktyki związane z czterema Celami Zrównoważonego Rozwoju: zero głodu, dobra jakość edukacji, równość płci oraz wzrost gospodarczy i godna praca:

  • lokalne zbiórki z Bankami Żywności przeprowadzone we wszystkich centrach logistycznych na terenie całego kraju w tym samym czasie, dzięki którym GXO nawiązało współpracę z lokalnymi organizacjami i przekazało łącznie ponad 400 kg produktów docierając do ponad 56 tys. osób;   
  • projekt edukacyjny “Akademia Managera” prowadzony we wszystkich centrach logistycznych dla ponad 100 osób na stanowiskach kierowniczych, obejmujący zajęcia teoretyczne i praktyczne w obszarze rozwoju komunikacji i współpracy w zespole, motywacji oraz budowania zaangażowania i przywództwa;
  • projekt szkoleniowy „Kobiety to potrafią” wspomagający kobiety w rozwoju kompetencji kierowania wózkami widłowymi wysokiego składu obejmujący szkolenia oraz wsparcie podczas przygotowań do egzaminów, służący rozwijaniu pełnego potencjału pracowników i motywowania ich do ubiegania się o pracę na bardziej atrakcyjnych stanowiskach;
  • kampania integracyjna #PoznajmySię skierowana do pracowników i promująca wartości firmy takie jak: różnorodność i szacunek w celu budowania przyjaznego miejsca pracy, zorganizowana w marcu i września z okazji Dnia Kobiet i Dnia Chłopaka, której bohaterowie opowiadali o swoich pasjach;
  • „Zero wypadków w miejscu pracy”, czyli udział w globalnej kampanii bezpieczeństwa związanej z podpisaniem przez pracowników i publikacją deklaracji bezpieczeństwa, komunikacją dotychczasowych działań w tym zakresie oraz wymianą doświadczeń między centrami i ćwiczeniami praktycznymi.

Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu” Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” dostępny jest Wideo.W kwietniu GXO opublikowało swój pierwszy raporcie ESG w którym przedstawiło postępy w realizacji swych celów w tym obszarze, plany dalszego rozwoju oraz kluczową rolę logistyki w podnoszeniu wyników ESG wielu wiodących światowych marek i sektorów. W 2021 roku GXO otrzymało od MSCI ocenę ESG na poziomie "AA", co plasuje firmę na najwyższej pozycji w swojej branży.

Informacje na temat GXO Logistics

GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO) jest największym na świecie operatorem logistyki kontraktowej, który korzysta z dynamicznego rozwoju e-commerce, automatyzacji oraz outsourcingu. GXO dąży do zapewnienia opartego na różnorodności, atrakcyjnego miejsca pracy dla 120 000 pracowników w ponad 900 centrach logistycznych o łącznej powierzchni 18,5 mln m2. Firma współpracuje z największymi globalnymi markami na świecie, dostarczając zwinne i skalowalne odpowiedzi na złożone wyzwania logistyczne za pomocą zaawansowanych technologicznie rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw i e-commerce. Siedziba GXO znajduje się w Greenwich, Conn, USA. Więcej informacji dostępnych jest na stronie  GXO.com , a także na profilach GXO w mediach społecznościowych: LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram oraz YouTube.

Kontakt dla mediów

Europe

Anne Lafourcade

+33 (0)6 75 22 52 90

[email protected]

US & APAC

Matthew Schmidt

+1 203-307-2809

[email protected]

Back-to-top