Blog

Spokojni i zaangażowani

Letitia King James, VP, Diversity, Inclusion and Belonging  |  styczeń 17, 2022

Uhonorowanie dziedzictwa dr Martina Luthera Kinga Jr poprzez nasze MARZENIA

W dzisiejszym świecie wydaje się, że każdy i każda firma szukają sposobów na zademonstrowanie i promowanie różnorodności. Bez względu na to, czy mówimy z perspektywy miejsca pracy, czy branży, w której działamy, wszyscy zwracamy uwagę i podnosimy świadomość na temat obszarów, które mają największe znaczenie dla ludzi z różnych warstw społecznej. Kiedy zastanawiam się nad tym, czym jest dla mnie życie i spuścizna dr Martina Luthera Kinga Jr, czuję się zarówno spokojna i zmobilizowana.

U spokojna mnie postęp, który widzę, słyszę i o którym czytam w naszym świecie. Jestem również zmobilizowana w refleksję i zapewnienie własnego wkładu w nasz świat, oferując mój wkład w wywieranie pozytywnego wpływu na rzeczywistość dla przyszłych pokoleń.

I chociaż nie dotarliśmy jeszcze do celu, w GXO codziennie skupiamy się na podążaniu w kierunku różnorodności i integracji. Jesteśmy zaangażowani w promowanie kultury przynależności. Jestem dumna, że mogę pracować z kierownictwem, które podziela te wartości. Jestem dumna z tego, że mogę wspierać te osoby słuchając ich i ucząc się od nich, aby realizować to, co jest najważniejsze dla naszych pracowników.

Jestem bardzo dumna, że pracuję w firmie, w której MARZENIA są wciąż w zasięgu ręki.

Różnorodność.  Wzajemność  Równość.   dpowiedzialność.  Moralność.  Prostota. 

Kiedy zastanawiam się na wzajemnymi zależnościami, powiązaniami i przywiązaniem do wartości, które dzielimy w GXO, widzę, że MARZENIA powstają w ten sposób:

Różnorodność:  Doceniamy, cenimy i szanujemy różnice.

Wzajemność:  Uważamy, że wzajemne zależności, powiązania oraz wsparcie są kluczowe dla osiągania wyników biznesowych. 

Równość:  Słuchamy wszystkich głosów i pozwalamy, aby miały wpływ na kształtowanie naszego sukcesu i dostarczały nam wiedzy na temat tego, co jest rozważne i sprawiedliwe.

Odpowiedzialność:  Nasze zaangażowanie w kulturę przynależności to nie tylko słowa. Przekłada się ono na nasze działania i postawy zgodnie z naszymi wartościami opartymi na wzajemnym szacunku.

Moralność:  Oczywiście, promowanie różnorodności i integracji wymagają "właściwego postępowania", jednak w naszej podróży dążymy do tego, by żyć tymi wartościami i dzielić się nimi zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej. 

Prostota:  Nie robimy nadmiernych analiz. Słuchamy, uczymy się i rozwijamy razem. Zapraszamy do naszego zespołu! 

Back-to-top