Blogy

Slavíme týden diverzity!

Malcolm Wilson, CEO  |  Leden 23, 2023

Jako generální ředitel společnosti trávím mnoho času cestováním, návštěvami našich logistických center a setkáváním se s našimi spolupracovníky po celém světě. Vidím skvělou práci, kterou pro naše klienty odvádíme, a jsem vždy hrdý na diverzitu našeho týmu, protože jsem přesvědčen, že inovativní řešení vyžadují různé perspektivy, a to jak ve skladech, tak v zasedacích místnostech.

V GXO je jednou z našich pěti základních hodnot „Respekt“. Naše hodnoty nejsou jen slova na papíře, snažíme se je implementovat do naší každodenní práce. K tomuto účelu slouží naše firemní zásady, mentorský program, sponzorství a četná partnerství.

Společně s celým vedením chceme vytvořit atraktivní pracovní prostředí založené na respektu, etice a spolupráci. O tom je Týden diverzity.

Týden diverzity oslavíme poprvé. Všechna naše logistická centra podepíší závazek GXO #WeBelong a zapojí se do řady aktivit na podporu tohoto našeho závazku prosazovat hodnotu vzájemného respektu. Využijeme tento čas k dalšímu rozvoji různorodého a inkluzivního pracoviště, kde všichni zaměstnanci mohou být sami sebou a cítit, že mají šanci plně realizovat svůj potenciál jako součást týmu GXO.

Jsme odhodláni podniknout kroky k dosažení smysluplných změn v našich týmech a komunitách, kde žijeme a pracujeme. Zaměřujeme se na šest dimenzí rozmanitosti:

 1. Hendikepovaní
  GXO je hrdým zaměstnavatelem lidí se zdravotním postižením, včetně lidí s Downovým syndromem, autismem, poruchami učení a vývoje a roztroušenou sklerózou. Spolupracujeme se skupinami jako WorkFit, Mencap, Log'ins, VIP a The Arc, abychom podpořili lidi s postižením tím, že jim nabízíme atraktivní pracovní místa, podporujeme inkluzivitu a zvyšujeme povědomí a příležitosti k rozvoji pro místní komunity.
 2. Pohlaví
  Spolupracujeme s organizacemi LEAD (Leading Executives Advancing Diversity) a Awesome Leaders, abychom podpořili rozvoj a zapojení žen a umožnili jim tak plně využít jejich potenciál v profesním i soukromém životě.
 3. Věk
  Zavedli jsme mentorský program, který usnadňuje sdílení znalostí a zkušeností mezi generacemi, umožňuje starším lidem pomáhat mladším, aby cítili, že jsou součástí našeho týmu. Vyvíjíme také „generační knihu“, která bude shromažďovat zkušenosti a úspěchy našich penzistů a sdílet toto dědictví se současnými členy týmu.
 4. LGBTQ+
  Poskytujeme prostředky na vzdělávací aktivity organizace PFLAG, jejímž jsme partnerem, a financujeme aktivity podporující LGBTQ+ komunitu v GXO a v místních společenstvích, kde žijí a pracují naši zaměstnanci.
 5. Rasa a původ
  Společnost GXO působí v téměř 30 zemích po celém světě a je hrdá na to, že zaměstnává zaměstnance různých ras a etnik. Vedeme školení o rozmanitosti a podporujeme naše kolegy z různých prostředí, kteří chtějí naplno využít svůj potenciál.
 6. Vojenští veteráni
  Jsme hrdí na naše zkušené vojenské zaměstnance za odhodlání, které věnovali ochraně a obraně svých zemí, a ceníme si jejich zkušeností a dovedností, které přinášejí do našich operací. Jsme partnerem organizací Hiring Our Heroes a Vet Indexes a na tento rok plánujeme akce a aktivity pro veterány.

Jsem potěšen, že Týden diverzity zvýší povědomí a ukáže důležitost inkluzivity a kultury sounáležitosti v GXO. Budu podporovat úsilí o vybudování atraktivního, různorodého pracovního prostředí a doufám, že se ke mně připojí všichni zaměstnanci GXO po celém světě.

Back-to-top