Artykuł

Logistyka odpowiada na wyzwania branży FMCG

luty 23, 2023

GXO Food & Beverage Warehouse

Dynamika popytu i oczekiwań konsumentów wpływa na zmiany w łańcuchu dostaw żywności i napojów, a globalna sytuacja ekonomiczna i brak stabilności geopolitycznej dodatkowo potęgują nowe wyzwania. Mimo to, posiadając odpowiedniego partnera logistycznego, producenci żywności i napojów wciąż mogą zwiększać efektywność kosztową, usprawniać zarządzania danymi i wpływać na widoczność zapasów, jednocześnie realizując cele związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem.

Dlatego wiodący producenci żywności i napojów masowo zwracają się do operatorów logistycznych, którzy oferują większe możliwości i sprawność wpływające na efektywne skalowanie i szybkości obsługi, co w innym modelu logistycznym byłoby poza ich zasięgiem.

Przyjrzyjmy się bliżej trzem największym wyzwaniom stojącym przed branżą oraz działaniom, jakie firmy z branży spożywczej i napojów mogą podjąć, aby stawić im czoła.

Wyzwanie 1

Efektywność kosztowa poza dyskusją

Marki znalazły się pod presją zarządzania wydatkami w każdym obszarze ich działalności. Koszty pracowników, najmu nieruchomości, mediów i zarządzania zapasami to elementy szczególnie istotne dla maksymalizacji efektywności kosztowej w logistyce, a oczywiste jest, że inflacja i wzrost płac zwiększają istniejące wyzwania.

Operatorzy logistyczni potrafią pomóc markom w uzyskaniu dużych oszczędności. Firmy mogą znacząco obniżyć koszty poprzez wykorzystanie magazynów współdzielonych wyposażonych w technologię modułową, przez co rozpoczęcie nowych operacji jest szybsze i bardziej płynne. Dzięki temu firmy osiągają zysk finansowy wynikający z zakontraktowania tylko niezbędnej powierzchni magazynowej i zasobów ludzkich, korzystając jednocześnie z dodatkowych usług, które byłyby dla nich niedostępne bez osiągnięcia odpowiedniej skali.

GXO Food & Beverage Article Warehouse - Autonomous Robots


Dla przykładu, jeden z naszych klientów będący rozwijającym się producentem żywności i napojów, osiągnął dzięki naszemu wsparciu:

 • ponad 300% zwiększenie przepustowości w ciągu trzech lat, zwiększając wydajność poprzez innowacyjne procesy magazynowe
 • zmniejszenie kosztów dzięki wykorzystaniu powierzchni współdzielonej i dedykowanym operacjom prowadzonym w strategicznych lokalizacjach
 • możliwość dalszej ekspansji.
GXO's global food & beverage network

Wdrożenie automatyzacji oraz nowoczesnych technologii magazynowych również wpływa na usprawnienie pracy i zwiększenie wydajność. Automatyzacja zwiększa wydajność poprzez wyeliminowanie powtarzalnych, czasochłonnych zadań, odciąża pracowników w zadaniach wymagających pracy fizycznej, poprawia bezpieczeństwo i pomagając przyciągnąć i utrzymać najbardziej utalentowanych kandydatów. Automatyzacja to prawdziwy game changer zarówno w przypadku w pełni zautomatyzowanych magazynów, ale także tych, które stosują technologie modułowe tylko do wybranych, konkretnych operacji.

Dzięki zastosowaniu inteligentnej automatyzacji pomogliśmy naszym klientom osiągnąć: 

 • 4 - 6-krotną poprawę produktywności poprzez wsparcie pracowników przez roboty 
 • 5 – krotny wzrost liczby wysyłek rok do roku, realizowanych z wykorzystaniem automatyzacji
 • 30% zmniejszenie rotacji pracowników. 

Wyzwanie 2

Ograniczenie ilości odpadów i recykling ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej

Każda branża posiada specyficzne wyzwania związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem. Branża rolno – spożywcza generuje ponad 30% globalnej emisji gazów cieplarnianych, czyli 18.7 mld ton dwutlenku węgla.1

I chociaż to transport jest odpowiedzialny za największą część tych emisji, produkowanie odpadów i niski poziom recyclingu mają tutaj również znaczący wpływ. Operatorzy logistyczni przynoszą olbrzymie zmiany w tym obszarze. Właściwe rozwiązania technologiczne zastosowane w odpowiedni sposób:

 • sprzyjają odzyskiwaniu odpadów z wysypisk. GXO w swojej działalności odzyskuje 79% odpadów na świecie.
 • zwiększają wysiłki na rzecz recyklingu. W samej Wielkiej Brytanii, GXO pomogło swoim klientom w recyklingu 690 tys. ton odpadów opakowaniowych rocznie.
 • zmniejszają straty i nieefektywne zarządzanie zapasami żywności. Automatyzacja magazynu i zastosowanie technologii śledzenia usprawnia zarządzanie zamówieniami, podnosi dokładność realizacji i częstotliwość rotacji zapasów, co przekłada się na nawet 60% zmniejszenie nieefektywności.

Dla jednej z globalnych marek zaprojektowaliśmy w pełni zautomatyzowany magazyn, spełniający jej ambitne cele ESG w zakresie redukcji zużycia energii i wody oraz emisji CO2.

Accelerate your sustainability efforts with a logistics partner on track to achieve your goals

Przyjazne dla środowiska rozwiązania obejmowały:

 •   wydajny amoniakalny system chłodniczy
 •   100% system niskoenergetycznego oświetlenia LED
 •   system zbierania wody deszczowej w celu zaspokojenia częściowego zapotrzebowania na wodę
 • zaprojektowanie operacji i procesów zapewniających mniejszą liczbę czynności do wykonania, mniejsze zużycie energii i redukcję emisji.

Wyzwanie 3

Zarządzanie danymi i ich widoczność jako krytyczna przewaga konkurencyjna

Wiele firm w branży wciąż jeszcze nie wykorzystuje w pełni możliwości zarządzania danymi i śledzenia procesów, dlatego, że albo nie mają odpowiedniej technologii do zarządzania informacją, albo zmagają się z brakiem pomysłu na wykorzystanie gór danych zgromadzonych w całym łańcuchu dostaw.

Wybór odpowiedniej technologii do zarządzania operacjami logistycznymi ma kluczowe znaczenie, a operatorzy logistyczni mogą zapewnić wsparcie w tym obszarze. Nasi analitycy danych pomagają w kompilacji i przetwarzaniu danych w celu uzyskania praktycznego wglądu, który umożliwia markom podejmowanie decyzji na podstawie analityki predykcyjnej i analizy historycznej.

Technology enables visibility across the supply chain

Uzyskana w ten sposób widoczność wykracza daleko poza zwykłą dostępność danych, co zapewnia markom korzyści w postaci:

 • maksymalizacji produktywności zespołu
 • optymalizacji zapasów
 • dostrzeganie szans na poprawę efektywności
GXO Food & Beverage Warehouse

GXO pomogło pewnej sieci restauracji:

GXO Food & Beverage - Global Scale

skalować biznes z 1 700 do 2 700 lokalizacji z zachowaniem pełnej identyfikacji i śledzenia procesów

GXO Food & Beverage - Implemented Solutions

implementować zintegrowane rozwiązania w ramach 5 900 linii produktów

GXO Food & Beverage - Forecast Analysis

zarządzać wszystkimi dostawami, w tym prognozami i analizą popytu, zamawianiem produktów oraz zarządzaniem budżetem

GXO Food & Beverage - Delivery Tracking

wdrożyć technologię zarządzania dostawami w czasie rzeczywistym, prognozować zapasy w oparciu o zdarzenia oraz śledzić dostawy na żywo

Podejście holistyczne z wykorzystaniem odpowiedniej technologii, takiej jak śledzenie kodów partii i dat, zapewnia również, że produkty spożywcze i napoje są dostarczane zgodnie z obowiązującymi wymogami ciągu chłodniczego także w trakcie transportu i docierają do klienta końcowego w sposób bezpieczny i prawidłowy.

GXO Food & Beverage Article Header Banner

Doświadczony partner logistyczny pomaga lepiej zarządzać ewentualnymi przerwami w łańcuchu dostaw i przewidywać przyszłe wyzwania, uwalniając potencjał do wzrostu.

Włączenie nowego partnera do operacji w łańcuchu dostaw może być ryzykowne, im więcej zmiennych, tym więcej okazji, aby coś poszło nie tak. Jednak odpowiedni operator może szybko wdrożyć niestandardowe rozwiązania, zapewniając natychmiastowe rezultaty.

GXO posiada ponad 50 lat doświadczenia w obsłudze logistycznej producentów żywności i napojów , zarządzając na całym świecie 950 centrami logistycznymi, wśród których ponad 150 dedykowanych jest tej branży. Dzięki temu GXO rozumie dynamikę i wyzwania dotyczące tego sektora. Współpracujemy z firmami na całym świecie, aby dostarczać kompleksowe rozwiązania mające na celu optymalizację łańcucha dostaw, sprostanie sezonowym szczytom zamówień i organicznym skokowym wzrostom popytu oraz przygotowaniem na przyszłe wyzwania.

Nasi klienci wierzą nam, że osiągamy wyniki, wykorzystujemy naszą skalę i doświadczenie, aby rozwijać nasze działania poprzez optymalizację łańcuchów dostaw, wdrażanie nowych technologii oraz ciągłe doskonalenie.

Producenci żywności i napojów doświadczają szybkich zmian, które operator taki jak GXO potrafi przekuć w szanse i zysk dla branży. GXO pomaga uwolnić ukryty potencjał, współpracując z firmami w celu tworzenia innowacyjnych, dedykowanych, szybkich i skalowalnych rozwiązań.

Zobacz nasze case study: Dostarczanie wyników dla producentów żywności i napojów dzięki automatyzacji nowej generacji

1 Tubiello, Flammini, Kari, and Laryea, “The share of agri-food systems in total greenhouse gas emissions,” Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2021.