Artykuł

Optymalizacja łańcuchów dostaw:
Strategiczne korzyści wynikające z przejęcia istniejącego magazynu

czerwiec 28, 2023

Bill Fraine, Dyrektor Handlowy and Baris Oran, Dyrektor Finansowy 

Optimizing your supply chain

Jeśli rosnące koszty, widmo recesji i wymagający rynek pracy spędzają Ci sen z powiek, jednym z obszarów, w których możesz znaleźć rozwiązanie tych wyzwań, jest Twój łańcuch dostaw.

A konkretnie Twoje magazyny i centra logistyczne. Prawdopodobnie ich prowadzenie stanowi dla Ciebie znaczący wydatek. W przypadku firm odzieżowych koszty operacji magazynowych wynoszą od 2% do 10% przychodów, a trudny rynek pracy zwiększa presję na wzrost tych kosztów.

Wszystkie dzierżawy, regały, przenośniki, sprzęt do transport wew., platformy IT i automatyzacja, w które zainwestowałeś, to długoterminowe zobowiązania, które miały sens w warunkach rynkowych o wysokim wzroście i niskim oprocentowaniu. Ale dziś może być inaczej.

Nie wspominając już o kosztach utrzymania zapasów, które oznaczają blokadę kapitału, utratę zysków z potencjalnej sprzedaży oraz frustrację klientów z powodu braku dostępności towarów. Osiągnięcie właściwej równowagi może być trudne.

Obecny klimat gospodarczy skłania do ograniczania kosztów i zwiększania elastyczności.

W obliczu stale zmieniających się prognoz potrzebny jest plan pozbycia się zadłużenia i zmniejszenia ryzyka bilansowego, a także zwinny model operacyjny, który jest gotowy na wszystko, co nadejdzie.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy słyszeliśmy od naszych klientów o wyraźnym zapotrzebowaniu na rozwiązania, które uwalniają zasoby, ograniczają koszty i maksymalizują elastyczność. Klienci sygnalizują również potrzebę szybkiej realizacji tych celów, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości rozwoju w dłuższej perspektywie.

Outsourcing logistyki do światowej klasy operatora może zaspokoić te potrzeby. GXO może przejąć istniejące obiekty i wykorzystać naszą skalę, technologię i wiedzę, aby podnieść poziom usług, zwiększyć bezpieczeństwo, produktywność i zaangażowanie pracowników oraz poprawić wyniki biznesowe.

Outsourcing istniejącego magazynu zapewnia natychmiastowe korzyści przy minimalnym ryzyku

Dla wielu firm GXO jest w stanie szybko dostarczyć wartość przy bardzo niskim ryzyku dzięki modelowi zwanemu przejęciem istniejącego magazynu (TOIP, Take Over In Place). W scenariuszu TOIP, GXO przejmuje odpowiedzialność za obsługę istniejącego magazynu, przejmuje pracowników, przejmuje dzierżawę i może przejąć na własność aktywa, takie jak regały i transport wew. magazynu, dając klientowi większą elastyczność w zakresie zasobów.

Oraz szybki wzrost wyników. W przypadku jednego z klientów zrealizowaliśmy TOIP w ciągu 72 godzin od podpisania umowy i w ciągu 30 dni osiągnęliśmy lub przekroczyliśmy wszystkie wskaźniki KPI w lokalizacji, która wcześniej nie osiągała dobrych wyników.

Kolejny szybki zysk dla naszych klientów wynika ze skali naszych możliwości w zakresie wdrażania, rekrutacji i utrzymania pracowników. Zespoły GXO stanowią w większości pracownicy GXO w razie potrzeby wspierani na poziomie lokalnym przez pracowników delegowanych z innych centrów. Pracownicy odbywają szkolenia na wielu poziomach, wdrażane są programy budowania ich zaangażowania, co wpływa na ich elastyczność I wysokie kwalifikacje.

GXO korzysta również z wiedzy w zakresie zarządzania centrami logistycznymi zdobytej przez dziesięciolecia doświadczenia. Nasza metodologia lean management usprawnia procesy magazynowe oraz zwiększa produktywność i przepustowość. Uważamy, że przejęcie jest punktem wyjścia do ciągłego doskonalenia (CI). Nasze podejście do CI opiera się na współpracy, a nasi klienci mogą uczestniczyć w nim w wybranym przez siebie zakresie.

Perspektywa większych zysków

Po pomyślnym uruchomieniu centrum logistycznego i wdrożeniu ulepszeń, weryfikujemy kolejne możliwości optymalizacji łańcucha dostaw. Wielu naszych klientów korzysta ze zbyt wielu magazynów, co wynika z dokonanych przejęć lub wcześniejszych procedur operacyjnych, które nie spełniają już ich potrzeb biznesowych. Współpracujemy z tymi klientami, aby zoptymalizować ich sieć i skonsolidować magazyny, pomagając im osiągnąć oszczędności na dużą skalę w zakresie zapasów, kapitału, kosztów ogólnych i operacyjnych.

GXO warehouse TOIP

W skonsolidowanych centrach logistycznych technologia i automatyzacja zapewniają zwrot z inwestycji

W procesie konsolidacji wolumeny są koncentrowane w mniejszej liczbie centrów logistycznych, gdzie można zastosować najnowocześniejszą technologię i automatyzację w celu uzyskania większych oszczędności. GXO wdraża wiele technologii. Obecnie współpracujemy z ponad 200 dostawcami technologii i przeprowadzamy testy prawie 270 nowych technologii. Wykorzystujemy nasze centralne inwestycje w oprogramowanie, aby zapewnić naszym klientom na całym świecie wysoce wydajne i odporne usługi. Stosowane przez nas technologie obejmują wysoce zmechanizowane systemy transportu wahadłowego i wysokiego składowania, zautomatyzowane roboty mobilne i roboty współpracujące, czyli "coboty", a także zaawansowane wizyjne urządzenia skanujące.

Zastosowanie technologii wpływa na wzrost wydajności, poprawia produktywność, usprawnia wdrażanie nowych pracowników, podnosi wskaźniki retencji pracowników i skraca czas szkolenia nawet o 80%, a wszystko to przyczynia się do obniżenia kosztów.

Outsourcing oparty na zasadzie stopniowego zwiększania poziomu inwestycji zapewnia zarówno szybkie jak i długofalowe korzyści

Nasze udokumentowane doświadczenie daje pewność, że niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość, w tym fuzje i przejęcia, nowe produkty lub rynki, dysponujemy wiedzą, skalą i rozwiązaniami technologicznymi, które wspierają Twoją firmę i pomagają osiągnąć cele. Z naszych obliczeń wynika, że współpraca z GXO stanowi mniej niż 1% wydatków klientów, ale przynosi ponad 10-krotne korzyści dzięki niższym kosztom, wyższym przychodom i szybszemu obrotowi zapasów.

Wyzwania, przed którymi stoi obecnie większość firm, prawdopodobnie nie znikną w najbliższym czasie. A w środowisku wysokich stóp procentowych rośnie kontrola nad tym, gdzie lokujesz swój kapitał, co sprawia, że jest to odpowiedni czas na outsourcing logistyki.

Dobra wiadomość jest taka, że możemy zacząć już dziś. Przekaż nam swoją najgorzej działającą lokalizację i obserwuj, jak natychmiast poprawiamy jakość usług, zmniejszamy zapotrzebowanie na zasoby i efektywnie zarządzamy pracownikami.