Article

Od nákladového střediska k ziskovému středisku: Maximalizace hodnoty vrácených výrobků prostřednictvím oprav, renovací a dalšího prodeje

Richard Costello, výkonný ředitel, GXO ServiceTech

RLA blog banner Nov23

Využití síly procesů oprav, renovací a dalšího prodeje vaší firmě poskytne strategickou výhodu. Dobře naplánované strategie renovace a dalšího prodeje mohou toto odvětví logistiky proměnit ve zdroj snižování nákladů a generování příjmů, díky čemuž můžete získat vyšší hodnotu při dalším prodeji a využít rostoucích sekundárních trhů.

Vrácené zboží ztrácí hodnotu každý den, kdy není vystavené v regálu. Předpokládá se, že celosvětový sekundární trh jen s elektronickými zařízeními v roce 2031 dosáhne 272 miliard USD (252 miliard EUR).1 Podniky, které tyto procesy nebudou optimalizovat, přijdou o značné potenciální zisky.

Podívejme se na hlavní faktory vedoucí k výsledkům v těchto oblastech po celém světě.

Poznatky založené na datech pro snížení nákladů

Příliš často se stává, že vrácené zboží dorazí do střediska jen proto, aby bylo dále odesláno do jiného zařízení k opravě nebo renovaci. Po dokončení oprav je zboží odesláno zpět do původního střediska, kde je distribuováno kupujícímu na sekundárním trhu. Sezónnost přidává další aspekt, protože poptávka po některém typu zboží se dramaticky mění v závislosti na počasí nebo ročním období.

Pro přizpůsobení se změnám v poptávce ve velkém měřítku jsou klíčové spolehlivé systémy řízení skladů a vratek.

  • Systémy řízení skladů (WMS) začínají shromažďovat data v okamžiku, kdy do podniku dorazí jakákoli položka, a mohou spouštět předem naplánované procesy na úrovni SKU. Tímto způsobem se dozvíte, kudy vede cesta k určité položce.
  • Systémy správy vratek (RMS), které jsou jednou ze součástí robustního systému WMS, se zaměřují na položky vstupující do skladu za účelem vrácení. Systém RMS sleduje, ukládá a analyzuje data ve všech částech procesu příjmu, kontroly a stupně opravy.

Tyto dynamické systémy založené na SKU umožňují třídit a upřednostňovat nejprodávanější zboží a sezónní zboží, namísto toho, abyste ke každé položce přistupovali se stejnou naléhavostí a jednoduše zpracovávali nevyřízené objednávky.

Představte si, že přijede 15metrový přívěs plný až po okraj. Jak rychle zjistíte, zda je něco v prodejném stavu? Můžete to opravit? Mělo by to jít rovnou do recyklace? Máte již předem načtené parametry, abyste věděli, jak rychle maximalizovat návratnost pro zákazníka? My ano. Potřebujete se zaměřit na oblasti, které vám přinesou největší hodnotu.

Údaje ze systémů WMS a RMS mohou také sloužit jako podklady pro vývoj a návrh produktů: Pokud se určitý výrobek vrací často a ze stejného důvodu, mohou tyto systémy na tuto skutečnost upozornit a nadále můžete provést změny ve výrobě, abyste minimalizovali budoucí vratky.

GXO data driven insights

Získání hodnoty na sekundárních trzích

Vrácené zboží se často prodává ve velkém velkoobchodníkům nebo recyklačním společnostem, které je pak buď prodají na sekundárních trzích, nebo zlikvidují.

Tradiční model vypadá následovně: Když se zásoby vrátí a jsou vadné, podniky často nevědí, co s nimi mají dělat – a nemohou je dále prodat, protože neodpovídají tržním standardům. Rychlou a snadnou cestou je dohodnout se na hromadném nákupu prodávaného zboží s velkoobchodníkem, který si všechno zboží vezme. Pro podniky s vráceným zbožím to však představuje řadu problémů:

  • Protože velkoobchodníci přebírají riziko neopravitelného zboží nebo zboží s nízkou poptávkou, mohou si účtovat nízké ceny, což pro podniky znamená snížené zisky.   
  • Velkoobchodníci nemusí při vyřazování dílů nebo neopravitelného zboží dodržovat osvědčené postupy udržitelnosti a riziko odpovědnosti se může vrátit k vám.
  • V případě elektronických zařízení není zaručeno, že data z nich budou před dalším prodejem řádně vymazána.
  • Porušení obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) představuje významné riziko. V Evropě je maximální pokuta za porušení předpisů 20 milionů EUR (přibližně 18 milionů GBP) nebo 4 % ročního celosvětového obratu, podle toho, která částka je vyšší.2

Díky specializovanému softwaru pro mazání dat, který vždy používáme, si firmy mohou být jisté, že položky byly vymazány a jsou chráněny.

Podniky mohou, často s pomocí odborného logistického partnera třetí strany, spravovat stránky elektronického obchodu a prodávat opravená zařízení, a získat tak zpět až 80 % nejlepší ceny na internetu. Tato metoda v kombinaci s optimalizovanými postupy oprav a renovací může vést k výraznému zvýšení příjmů a získání hodnoty na sekundárních trzích. V mnoha případech dostávají tito partneři třetích stran za opravu zařízení spíše procento z ceny při dalším prodeji než paušální poplatek. To je pro ně další motivací, proč získat co nejvyšší tržní hodnotu – jak pro sebe, tak pro své klienty.

Oficiální akreditace a pověření dodavatele mohou také pomoci zvýšit hodnotu při dalším prodeji. Pokud zboží na sekundárním trhu prodává akreditovaný poskytovatel služeb, kupující vědí, že prodávající má vyšší stupeň odborných znalostí a přístup k originálním náhradním dílům a školení od výrobce.

Jako příklad uveďme rostoucí sekundární trh s módou a oděvy: Poskytovatelé logistických služeb třetích stran, kteří se specializují na renovaci oděvů, mohou disponovat technologiemi, které dokáží dát život jinak neprodejnému zboží. V případě jedné logistiky třetí strany (3PL), pokud někdo vrátil kabát, ve kterém zjevně kouřil, disponují speciální komorou, která dokáže zcela odstranit pach kouře během pouhých 30 minut. Kabát, který by dříve automaticky skončil na skládce, je nyní životaschopný na sekundárním trhu.

Clothes refurbishment GXO

Maximální využití týmových zdrojů 

Věříme, že na lidech záleží. „Multi-kvalifikovaní“ pracovníci – ti, kteří jsou vyškoleni ve více rolích nebo fázích procesu – umožňují mnohem větší flexibilitu v řetězci oprav. Tým složený z pracovníků s více kvalifikacemi dokáže reagovat na změny v poptávce mnohem rychleji než tým složený pouze z úzce specializovaných pracovníků.

Toto školení a odborné znalosti umožňují týmům dokumentovat specifické postupy u konkrétních oprav. Tým by například mohl určit 10 nejčastějších oprav u určité položky a vytvořit rozhodovací stromy k vyhodnocení položky, diagnostiku nutných oprav a určení potřebných dílů. Při vrácení položky tak může tým rychle a efektivně identifikovat pravděpodobné závady v různých fázích a automaticky určit trasu interní opravy položky. To nám také dává možnost zajistit dostupnost dílů na skladě a mít je připravené dříve, než obdržíme vadnou jednotku. Vytvoření kultury neustálého zlepšování vede k úsporám nákladů a vyšší kvalitě oprav.

Rychlost a udržitelnost ve velkém měřítku

Specializované 3PL mohou nabídnout plně vybavené zázemí, včetně nákladově efektivních víceuživatelských středisek, které podnikům umožňují rychle začlenit tato řešení do dodavatelského řetězce a mnohem rychleji zaznamenat jejich přínosy. Dva příklady ukazují, jak mohou být tato řešení pro firmy přínosná:

  • Případ 1: ve spolupráci s předním výrobcem spotřební elektroniky a zboží dlouhodobé spotřeby jsme vytvořili proces obnovy aktiv, který pomohl dát výrobkům druhý život a zároveň minimalizovat celkový odpad. Tento výrobce, který za poslední tři roky zpracoval více než 40 000 televizorů, dokázal v obdobích špičky růst a zvyšovat svou produkci. Proces obnovy majetku zajistil, že více než 75 % vrácených televizorů se navrací zpět na trh k opětovnému použití. Společnost GXO zapracovala na snížení množství elektroodpadu a zároveň zvýšení hodnoty zpětně odebraných televizorů o více než 10 %.
  • Případ 2: pro jiného předního výrobce spotřební elektroniky jsme vytvořili speciální opravárenské centrum pro opravy a renovace televizorů a obsadili ho zkušenými technickými inženýry. V prvním roce provozu centrum zpracovalo více než 20 000 jednotek různých velikostí a barev s cílem vrátit 100 % na trh. Zavedli jsme také řešení pro vnější obaly, které obnovuje původní jednorázové obaly bez plastů k opětovnému použití. Tím se výrazně snížila potřeba nových krabic a minimalizoval se související s tím spojený obalový odpad. 

Tyto typy řešení umožňují podnikům podílet se na oběhovém hospodářství, díky čemuž budou mít mnohem méně zboží, které je třeba sešrotovat. Je důležité vědět, že v případě zbývajících položek, které je třeba zlikvidovat, může odborný partner poskytnout přístup k síti pro likvidaci, která může přinést velké úspory díky využití všech dostupných nástrojů.

Přispívání k oběhovému hospodářství tímto způsobem má také sekundární výhody, pokud jde o růst vašeho podnikání. Informování spotřebitele o těchto snahách a poskytování co největší hodnoty mu může zvýšit náklonnost ke značce, což může ovlivnit jeho další nákup.

Možnost včas vrátit, opravit a zrenovovat produkty o vysoké hodnotě a zároveň se postarat o svého klienta mění pravidla hry. Pokud je zkušenost s vrácením zboží špatná, většina lidí svůj názor přehodnotí a jednoduše se poohlédne po vhodné náhradě daného výrobku nebo dodavatele.

GXO consumer electronics refurbishment

Odemčení potenciálu zisku

Opravy a renovace mohou zvýšit hospodářský výsledek vaší firmy díky správným technologickým řídicím systémům a odborným znalostem. Tato řešení mohou přinést exponenciální výsledky v oblasti efektivity a přesnosti a správné systémy řízení mohou podnikům pomoci přijímat rozhodnutí založená na datech, která mohou přinést zásadní úspory.

Proč by se tedy společnost nemohla rozhodnout pro tento přístup? Často slýcháme stejné tři námitky. Zaprvé, lidé mají tendenci si myslet, že to, co fungovalo v jiné firmě, nebude fungovat v té jejich, že řešení vyžadují individualitu – ale rozdíly mezi jednotlivými odvětvími jsou menší, než si lidé myslí. Ve skutečnosti jde o instrumentaci toho, jak něco dostat ven, jak realizovat to, co vám říkají systémy WMS a RMS, a jak nasadit správnou technologii na správné místo. Za druhé si myslí, že to bude pro jejich IT týmy příliš velká zátěž. Odborné společnosti 3PL však mají často snadno dostupné a nasaditelné systémy prostřednictvím rozhraní API, které umožňují rychlou a snadnou implementaci. Za třetí, předpokládají, že je to příliš nákladné. Domníváme se, že je to proto, že jednoduše neprovedli výpočty: Zvýšení příjmů ze sekundárních trhů v kombinaci se snížením efektivity nákladů může značně převýšit vynaložené investice.

Ať už podniky vnímají jakákoli rizika spojená s přijetím této strategie, nicnedělání je ještě větším rizikem. Podniky, které neoptimalizují své procesy oprav a renovací, si mohou nechávat utíkat peníze – a ztrácet zákazníky. Průzkum z roku 2022 zjistil, že 57 % zákazníků je ochotno zcela opustit značku již po jedné špatné zkušenosti po nákupu.3

Čas běží. Značky, které chtějí těchto trendů využít, by měly hledat způsoby, jak z nákladových středisek udělat zisková střediska. K tomu vám může pomoci implementace řešení založených na datech, která zachycují hodnotu na sekundárních trzích, maximálně využívají týmové zdroje a v konečném důsledku odemykají potenciál zisku z vráceného zboží.

1Refurbished Electronics Market“, Transparency Market Research, říjen 2022

2Největší pokuty v rámci GDPR v roce 2022“, Skupina EQS, leden 2023

3New Consumer Report Reveals How Return Policies Impact Customer Retention“, BusinessWire, srpen 2022,